Question Title

1. Fransız Kültür Merkezi ile bağlantınız?

Question Title

2. Fransız Kültür Merkezi’nin hangi faaliyet ve hizmetleri sizin için önemlidir?

Question Title

3. Fransız Kültür Merkezi'ni hangi sıklıkta ziyaret ediyorsunuz?

Question Title

4. Sizce Fransız Kültür Merkezi'nin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? 
Güçlü yanlar, kurumun olumlu veya güçlü olan özelliklerini ifade eder. Zayıf yanlar, kurumun olumsuz veya zayıf olan, geliştirilmesi gereken özellikleridir.

  Güçlü Zayıf
Öğretmenlerin niteliği
Öğretmenlerin ilgisi
İdari personelin niteliği
İdari personelin ilgisi
Değişime açıklık
Fiziksel imkânlar
Eğitim araç gereçleri
Bilgi teknolojilerinin kullanımı
Kültürel etkinlikler
Fransızca pratik yapma imkanı
Halkla ilişkiler
Güvenlik
Temizlik
Restoran hizmetleri
Kurumun iletişimi
Kurum imajı
Kurum konumu

Question Title

5. Fransız Kültür Merkezi’nden beklentileriniz nelerdir?

Question Title

6. Fransızca öğrenmek sizce...

Question Title

7. Sunulan  hizmet ya da etkinliklere ilişkin duyuruları takip ediyor musunuz?

Question Title

8. Eğitim düzeyiniz

Question Title

9. Şehir ?

Question Title

10. Fransız Kültür Merkezi'nden haber bülteni almak ister misiniz?

T