Bu anket hakkında


Ankete katıldığınız için teşekkürler.
 
Anket, kuruluşunuzun aşağıdaki konularda görüşlerini almayı amaçlamaktadır:

İlaç firmalarının ÇSY hedeflerinin, temsil ettiğiniz hastalar için önemi.
İlaç firmalarının neleri ÇSY stratejilerine dahil etmesi gerektiğine dair anlayışınız.
İlaç firmalarının ÇSY stratejilerine hasta girdilerinin dahil edilmesinin önemi; ve varsa, bunun nasıl yapılacağı.
 
Dilerseniz, yayınlandıktan sonra (Ekim 2023) tüm sonuçların ücretsiz bir kopyasını alma hakkınız olacaktır.
 
Anket formatı hakkında not:
  • Ankete bir mobil/cep telefonu üzerinden bakıyorsanız, anketi cihazınız MANZARA modundayken daha kolay tamamlayabilirsiniz.
Bu ankette kuruluşunuzla ilgili 4 soru ve 10 genel soru bulunmaktadır. Anketin sonuna geldiğinizde, göndermek için lütfen “Gönder” butonuna tıklayın.

Bu anketle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, e-posta iletişim adresimizi anketin sonunda bulabilirsiniz.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Cevabınıza yorum eklemek ister misiniz?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* b.) Kurumunuzun bulunduğu yer ya da merkezi TÜRKİYE’de midir?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* c.) Kuruluşunuzun COĞRAFİ KAPSAMI nedir?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* d.) Kuruluşunuz, ilaç firmalarının ÇSY stratejilerini iyileştirme çabalarına HASTA GRUPLARININ DAHA FAZLA DAHİL EDİLMESİNİ SAVUNUYOR MU?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>
On ana soru

Lütfen yanıtlayamayacağınız (veya kuruluşunuzla ilgisi olmayan) soruları atlayın.

Question Title

* Soru 1/10.
Kuruluşunuz, ilaç firmalarının “ÇSY” stratejileri GENEL KONSEPTİNE ne düzeyde AŞİNADIR?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Soru 2/10.
Aşağıdakiler HASTA KURULUŞUNUZ için ne kadar ÖNEMLİDİR?

  Çok önemli. Önemli. Önemli değil. Şu anda bizim için önemli değil, ama gelecekte önemli olabilir. Kuruluşumuzla ilgili değil. Bilmiyorum.
Bir ilaç firmasının çevre üzerindeki etkisi.
Bir ilaç firmasının toplum (sağlık sistemleri ve hastalar) üzerindeki etkisi.
Bir ilaç firmasının kurumsal yönetişim (hesap verebilirlik, dürüstlük, etik vb.) standartları.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Soru 3/10.
Aşağıdakiler KURULUŞUNUZUN TEMSİL ETTİĞİ HASTALAR için ne kadar ÖNEMLİDİR?

  Çok önemli. Önemli. Önemli değil. Şu anda onlar için önemli değil, ama gelecekte önemli olabilir. Onlarla ilgili değil. Bilmiyorum.
Bir ilaç firmasının çevre üzerindeki etkisi.
Bir ilaç firmasının toplum (sağlık sistemleri ve hastalar) üzerindeki etkisi.
Bir ilaç firmasının kurumsal yönetişim (hesap verebilirlik, dürüstlük, etik vb.) standartları.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Soru 4/10.
Kuruluşunuzun hangi ilaç firmasıyla İLİŞKİ KURMASINI istediğine KARAR VERİRKEN aşağıdakilerden herhangi birini dikkate alıyor musunuz?

Firmanın aşağıdakilere yönelik çabaları:

  Her zaman. Bazen. Hayır. Hayır, ama planlıyoruz. Kuruluşumuzla ilgili değil. Herhangi bir ilaç firması ile çalışmıyoruz (veya çalışmayı planlamıyoruz). Bilmiyorum.
Çevreyi (“Ç”) koruma.
Sosyal (“S”) veya toplum genelindeki sorunları ele alma.
Etkili kurumsal yönetişimi (“Y”) sağlama.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Soru 5/10.
İlaç firmaları (sadece firma web sitelerinde ÇSY raporlarını yayınlamanın dışında) ÇSY faaliyetlerini HASTA KURULUŞUNUZA İLETMEDE ne kadar ETKİLİDİR?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Soru 6/10.
Kuruluşunuzun, ÇOĞU ilaç firmasının ÇSY hedefleri ve firmanın bu hedeflere yönelik performansı hakkında YARARLI BİLGİLER BULMASI ne kadar KOLAYDIR?

  Çoğu firma için kolay. Çoğu firma için zor. Kuruluşumuzla ilgili değil. Bilmiyorum.
ÇSY hedefleri.
ÇSY performansları.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Soru 7/10.
Aşağıdaki ifadelerden hangisinin KURULUŞUNUZUN BAKIŞ AÇISINDAN DOĞRU olduğunu düşünüyorsunuz?

Lütfen her ifade için kuruluşunuzla en ilgili olan seçeneği işaretleyin.

  Doğru. Doğru ve genellikle ilaç firmaları tarafından kabul edilmektedir. Doğru, ancak genellikle ilaç firmaları tarafından kabul EDİLMEMEKTEDİR. Doğru değil. Kuruluşumuzla ilgili değil. Bilmiyorum.
İnsan sağlığının kalitesi ve çevrenin korunması birbiriyle bağlantılıdır.
Kurumsal şeffaflık ve etkili kurumsal yönetişim birbiriyle bağlantılıdır.
Bir ilaç firması, ÇSY konusunda iyi performans göstererek kurumsal itibarını artırabilir.
İlaç firmalarının hasta odaklılığını benimsemesi toplum için önemli faydalar sağlamaktadır.
Bir ilaç firması, ürünlerinin hastaların yaşam kalitesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmasını sağlamalıdır.
Bir ilaç firmasının ÇSY stratejileri, faaliyet gösterdiği her ülkede aynı olmalıdır.
Bir ilaç firması, ÇSY stratejilerini tüm harici paydaşlarına aktif olarak iletmelidir.
Bir ilaç firması çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı ÇSY faaliyetlerine dahil etmelidir.
Bir ilaç firmasının kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) çabaları ve ÇSY performansı birbiriyle bağlantılı DEĞİLDİR.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Soru 8/10.
HASTALARIN, ilaç firmalarının ÇSY stratejilerine bilgi sağlama sürecine NASIL DAHİL EDİLEBİLECEĞİ konusunda önerilerde bulunabilir misiniz?


(Kuruluşunuz, hastaların dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorsa.)

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Soru 9/10.
HASTA BAKIŞ AÇISINDAN aşağıdaki amaçlara ulaşmak için İLAÇ FİRMALARININ BU FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMESİ ne kadar önemlidir?

Çevreyi (“Ç”) iyileştirmek;
Toplum (“S”) adına hareket etmek;
Yönetişim (“Y”) standartlarını iyileştirmek.

5 “çok önemli” ve 1 “önemli değil” olmak üzere 1’den 5’e kadar bir ölçekte değerlendirin.

ÇEVRE

  5. 4. 3. 2. 1. Kuruluşumuzla ilgili değil. Bilmiyorum.
Firmanın çevre üzerindeki etkisi (örneğin; karbon ayak izi, temiz enerji vb.) konusunda şeffaf olunması.
Ulusal sağlık sistemlerinin çevrenin korunmasına ilişkin hedeflerine destek verilmesinde aktif bir şekilde görev alınması.
Araştırmalardan klinik deneylere, üretime ve dağıtıma kadar, firmanın çevresel etkisinin azaltılması.

Question Title

 

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>

Question Title

* TOPLUM

5 “çok önemli” ve 1 “önemli değil” olmak üzere 1’den 5’e kadar bir ölçekte değerlendirin.

  5. 4. 3. 2. 1. Kuruluşumuzla ilgili değil. Bilmiyorum.
Ulusal sağlık sistemlerinin mali sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yardımcı olmak için net çaba sarf edilmesi.
İnovasyonu ve sağlıkta eşitliği geliştirmeye yardımcı olmak için dünya çapındaki çeşitli hasta popülasyonlarıyla etkileşimde bulunulması.
Hasta sağlığıyla ilgili tüm konulara (teşhise erişim, sağlık bilinci, hasta savunuculuğu vb.) destek verilmesi.
Hastaların firma ilaçlarına erişiminin (örneğin; esnek fiyatlandırma stratejileri, hasta erişim programları, sağlık hizmetleri altyapısının geliştirilmesinin desteklenmesi vb. yoluyla) iyileştirilmesi.

Question Title

 

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>

Question Title

* YÖNETİŞİM

5 “çok önemli” ve 1 “önemli değil” olmak üzere 1’den 5’e kadar bir ölçekte değerlendirin.

  5. 4. 3. 2. 1. Kuruluşumuzla ilgili değil. Bilmiyorum.
Firmanın (ürünlerinin kullanıma sunulduğu her ülkede) ÇSY stratejileri ile ilgili gerçek performansı konusunda, firma tarafından belirlenen hedeflerle karşılaştırmalı bir şekilde rapor verilerek şeffaf olunması.
Hastaların kişisel verilerinin korunması.
Firmanın ÇSY standartlarının üçüncü taraf (dış kaynaklı) tedarikçiler arasında uygulanmasının zorunlu tutulması.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Son olarak 10. soru.
Kuruluşunuz, ilaç firmalarının “Ç”, “S” ve “Y” stratejilerine KESİNLİKLE NELERİN DAHİL EDİLMESİNİ EN ÇOK İSTER?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* İlaç firmalarının ÇSY hedefleri ve stratejileri hakkındaki bu ankette görüşlerinizi paylaştığınız için TEŞEKKÜR EDERİZ.

Bu çalışma anketine katılan bir hasta grubu temsilcisi olarak, dilerseniz yayınlandıktan sonra (Ekim 2023 sonunda) ANKET SONUÇLARININ ÜCRETSİZ BİR KOPYASINI alma hakkınız bulunmaktadır.
Ücretsiz kopyanızı almak için lütfen iletişim bilgilerinizle ilgili aşağıdaki dört soruyu yanıtlayınız (bu ayrıntılar anonim kalacaktır).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* KURULUŞUNUZUN ankete katılan şirketler arasında yer almasını ve anket sonuçlarıyla ilgili yayımlanacak raporda (2023 Ekim sonu) yer almasını ister misiniz?

Question Title

* “Evet” ise lütfen kuruluşunuzun adını (yukarıda belirtmediyseniz) burada belirtiniz.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz.

Böylelikle, hasta gruplarının ilaç firmalarının çevre ve toplum üzerindeki etkisi ile ilgili görüşleri üzerine Temmuz/Ağustos 2023 ile Ekim 2023 döneminde yapılan bu anketin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Anket sonuçları 2023 Ekim ayı sonunda yayınlanacaktır.

IBu anketle ilgili herhangi bir sorunuz olursa, lütfen PatientView CEO'su Dr. Alexandra Wyke'a (alexwyke @ patient-view.com) e-posta gönderin.


Anketin sonu.

Yanıtlarınızı kaydetmek için lütfen aşağıdaki “GÖNDER” butonuna tıklayın.
“Gönder” butonuna tıkladıktan sonra PatientView web sitesinde bu ÇSY anketi hakkında ek bilgi veren bir sayfaya yönlendirileceksiniz.

T