Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası / Sakarya Chamber of Commerce And Industry

Üye şirketiniz olarak 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Ur-Ge Projesinde katılımcı olarak yer almak istiyoruz.

Question Title

* 1. Tam Yasal Adı

Question Title

* 2. Vergi Dairesi / Vergi No

Question Title

* 3. Resmi Adres

Question Title

* 4. Şehir

Question Title

* 5. Kuruluş Tarihi

Question Title

* 6. Telefon Numarası

Question Title

* 7. Faks Numarası

Question Title

* 8. İletişim E-posta adresi

Question Title

* 9. KEP Adresi (Varsa)

Question Title

* 10. İnternet Adresi

Question Title

* 11. Çalışan Sayısı

Question Title

* 12. Faaliyet Sektörü

Question Title

* 13. Üretilen veya Ticareti Yapılan Ürünler

Question Title

* 14. Son 3 Yıllık İhracat Değerleri (Varsa)

Question Title

* 15. İhracat Pazarları (Ülkeler)

Question Title

* 16. Firma ve İhracat Amacıyla Gerçekleştirmekte Olduğu Faaliyetler Hakkında Kısa Bilgi Veriniz.

Question Title

* 17. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

T