Bu anket İstanbul Medipol Üniversitesi Kalite Kurulu uhdesinde tasarlanmış olup icra edilmesi ve değerlendirilmesi yine aynı birim tarafından yürütülecektir. Anketin amacı Üniversitemizin kalite geliştirme süreçlerinde kullanılmak üzere öğrencilerimizin görüş ve düşüncelerini almaktır. Anket sorularında yer almayan görüş ve önerilerinizi ayrıca yazabilirsiniz.

Anketi cevaplayanların kişisel mahremiyeti korunacaktır.

Question Title

* 1. Okul Numaranız

Question Title

* 2. Memnuniyet Değerlendirme Kriterleri

  Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen Katılıyorum Katılyorum Kesinlikle Katılıyorum Fikrim Yok
1.İstanbul Medipol Üniversitesini bilinçli olarak tercih ettim.
2.Okuduğum bölüm/programın özellikleri ve içeriği hakkında tercihimi yapmadan önce fikrim vardı
3.Okuduğum bölüm/programın bilgi ve beceri kazandırma düzeyini yeterli buluyorum.
4.Genel olarak üniversitemizin eğitim-öğretim hizmetlerinin kalitesini yeterli buluyorum.
5.Genel olarak derslerde kullanılan eğitim-öğretim teknolojisini (akıllı tahta, laboratuvar, projeksiyon cihazı, tepegöz vb.) yeterli buluyorum.
6.Genel olarak eğitim-öğretim elemanlarının bilgi, beceri, akademik yaklaşım ve bakış açısını yeterli buluyorum.
 7.Öğretim elemanlarının öğrencilere karşı genel tutumu tatmin edicidir.
 8.Ders dışı zamanlarda (Ders Hocası-Danışman) öğretim elemanlarına rahatlıkla ulaşabiliyorum.
9.Bölüm başkanının öğrencilerle iletişimi tatmin edicidir.
10.Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programlarını ve uluslararası ofisin hizmetlerini yeterli buluyorum.
11.Üniversitemizin sunduğu psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini yeterli buluyorum.
12.Medipol sağlık grubunun üniversitemiz öğrencilerine verdiği sağlık hizmetlerini yeterli buluyorum.
13.Üniversitemizin engelli öğrencilere yönelik hizmetlerini yeterli buluyorum.
14.Öğrenci işlerince sunulan hizmetler (öğrenci belgesi, transkript vs) ile bölüm sekreterlerinin öğrencilerle iletişimi tatmin edicidir.
15.Üniversitede sağlanan yabancı dil eğitimini yeterli buluyorum.
16.Seçmeli derslerin sayısını ve çeşitliliğini yeterli buluyorum.
17.Üniversitenin uzaktan eğitim sistemlerinin kalitesini yeterli buluyorum.
18.Dersliklerin fiziki durumunu (oturma düzeni, ısınma, havalandırma, temizlik ve aydınlatma) yeterli buluyorum.
19.Kütüphanedeki kaynakların çeşitliliğini, ödünç alma sistemini, kitapları ve veri tabanlarını yeterli buluyorum.
20.Kütüphanenin çalışma saatlerini yeterli buluyorum.
21.Kütüphanenin fiziki ortamını yeterli buluyorum.
22.Kütüphane personelinin öğrencilere karşı tutumu tatmin edicidir.
23.Bilgisayar laboratuvarlarının fiziki yapısını yeterli buluyorum.
24.Bilgisayar laboratuvarlarının çalışma saatlerini yeterli buluyorum.
25.Bilgisayar laboratuvarlarındaki bilgisayarları ve içindeki programların kalitesini yeterli buluyorum.
26.Kampüs içinde Wi-Fi vb. internet bağlantılarına kolay erişebiliyorum.
27.Üniversitenin sağlamış olduğu staj imkanlarından memnunum.
28.Üniversitenin sağladığı yemekhane, kantin ve kafeterya hizmetlerini yeterli buluyorum.
29.Öğrenci kulüplerinin sayısı ve çeşitliliğini yeterli buluyorum.
30.Üniversitedeki sanat, spor ve kültürel etkinliklerin sıklığını ve organizasyonların kalitesini yeterli buluyorum.
31.Üniversite binalarındaki genel kullanım alanlarının ve lavaboların temizliğini yeterli buluyorum.
32.Düzenlenen mezuniyet programından memnunum.

T