Question Title

* Yaşınız?

Question Title

* Nerede çalışıyorsunuz?

Question Title

* Uzmanlık süreniz?

Question Title

* Ne sıklıkta onkoloji hastası görüyorsunuz?

Question Title

* Çalıştığınız merkezde kardiyo-onkoloji kliniği mevcut mu?

Question Title

* Kardiyotoksisite gelişen olguları kim takip ediyor?

Question Title

* Kardiyotoksisite tedavi stratejinizi tartışabilme şansınız oluyor mu?

Question Title

* Kardiyotoksisite gelişen olguların yönetiminde bilgi ve deneyiminizi yeterli buluyor musunuz? Onkoloji hastalarını değerlendirirken kendinizi yeterli donanıma sahip hissediyor musunuz?

Question Title

* Kardiyo onkoloji ve/veya kardiyotoksik ilaçlar ile ilgili bilgileri hangi kaynaklardan sağlıyorsunuz?

Question Title

* Sizce Türk Kardiyoloji Derneği kardiyo-onkoloji hastalarının yönetimi ile ilgili eğitim toplantıları ve kurslar düzenlemeli mi?

T