Screen Reader Mode Icon
Bu anket Göç Araştırmaları Vakfı tarafından yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının temel sorun ve beklentilerini anlamak ve bunlar için çözüm üretilmesine katkı sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. Anket dört bölümden oluşmaktadır. Lütfen anketin sonuna kadar her soruyu cevaplayınız. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz. 
0 / 26 yanıtlandı
 

T