Sayın İlgili,
Çalışma kapsamında firmalardan edinilecek bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunacaktır. Çalışma sonuçları firma bazlı bilgileri içermeyecek şekilde ve sadece ilgili kamu kurumlarıyla paylaşmak üzere sektörel durum raporlarında kullanılacaktır.

Question Title

* 1. Firma Adı

Question Title

* 2. Firma Vergi Numarası

Question Title

* 3. Firma Temsilcisi Adı-Soyadı / Unvan

Question Title

* 4. Çalıştığınız kurumda unvanınız nedir?

Question Title

* 5. Firma Temsilcisi Telefon Numarası

Question Title

* 6. Firma Temsilcisi Mail Adresi

Question Title

* 7. Şirketinizin net satış büyüklüğü ne kadardır?

Question Title

* 8. Şirketinizin net satışının yüzde kaçını ihracat oluşturmaktadır?
İhracat oranı [%...]

Question Title

* 9. Şirketinizin toplam çalışan sayısı ne kadardır?

Question Title

* 10. Aşağıda belirtilen hangi tarife pozisyonunda üretim gerçekleştirmektesiniz?

Question Title

* 11. Aşağıda belirtilen hangi ürün gruplarının üretimini gerçekleştirmektesiniz? 

Question Title

* 12. Aşağıdaki hammaddelerin hangilerini üretimde kullanıyorsunuz?

Question Title

* 13. İthal edilen hammaddelerin yaklaşık ne kadarı DİR kapsamında işlem görmektedir (kıymet yönüyle)?

Question Title

* 14. DİR’in kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri sistemin verimli bir şekilde kullanılamamasına yol açmaktadır?
Puanlayınız. (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum) 

  1 2 3 4 5
Bürokrasi yükünün fazla olması (süreçlerin uzun ve karmaşık olması vb.)
Sürecin yeterli düzeyde elektronik ortamdan yürütülememesi
DİR’in uygulama altyapısının sektör/ürüne ait spesifik ihtiyaçlara cevap verememesi

Question Title

* 15. İthal hammadde kullanmanızın nedenleri nelerdir?

  Maliyet ve Fiyat Unsurları Sebebiyle Türkiye’de Üretilmediği İçin Türkiye’de Üretimi Yapılmasına Rağmen Üretim İhtiyacımı Karşılamadığı İçin Müşteri Talebi Bu Yönde Olduğu İçin İlgili Hammaddeyi İthal Etmiyorum
GTİP: 5205
GTİP: 5402.33
GTİP: 5402.46
GTİP: 5402.47

Question Title

* 16. Ticaret politikaları önlemlerine tabi olan ve Türkiye’de üretimi yapılmayan hammaddeleri detaylı olarak tanımlayınız (elyaf karışım oranları, gramaj ve metrekare özellikleri, 12'li bazda GTİP bilgisi vb.).

Question Title

* 17. Kalite ve standartlar nedeniyle yurtdışından hammadde ithal ediyorsanız, lütfen bunun nedenlerini detaylı olarak açıklayınız.

Question Title

* 18. DİR'e ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangilerine katılıyorsunuz?
(1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum) 

  1 2 3 4 5
İGV ve ticaret politikaları önlemlerine tabi ithal girdi içeren DİR projelerinde, eşdeğer eşya kullanımının kısıtlanması uygulaması operasyonlarımızı olumsuz etkiledi
DİR uygulamaları kapsamında geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında söz konusu vergiler için indirimli teminat uygulanmaması kuralı operasyonlarımızı olumsuz etkiledi
Süre sınırı DİR’in kullanımını zorlaştırmaktadır
Döviz kullanım oranı sınırı DİR’in kullanımını zorlaştırmaktadır
Teminat tutarları DİR’in kullanımını zorlaştırmaktadır.
İzin verilen ithalat miktarı ve ihracat taahhütlerinin gerçekleşme, hakediş hesaplamaları ve takibi DİR’in kullanımını zorlaştırmaktadır
TEV (telafi edici vergi) uygulaması ve/veya takibi, hesaplaması DİR’in kullanımını zorlaştırmaktadır
Teminat iade sürelerinin uzaması DİR’in kullanımını zorlaştırmaktadır
Gümrük işlemleri sırasındaki ayniyat uygulamaları DİR’in kullanımını zorlaştırmaktadır
İİGÜ (ikincil işlem görmüş ürün), fire, randıman hesabı ve takibi DİR’in kullanımını zorlaştırmaktadır
%50 ev tekstili ihracatında hammadde ithalinin iki katı ihracat aranması dir kullanımını zorlaştırmaktadır.
Expertiz özel şartı DİR kullanımını zorlaştırmaktadır.
Süre uzatımı başvurularının belge süre sonunu takip eden 3 ay içerisinde yapılma mecburiyeti DİR kullanımını zorlaştırmaktadır.

Question Title

* 19. Hammadde maliyetleri geçtiğimiz 1 yıl içinde ne kadar artış göstermiştir?

T