ÜSİ Buluşmaları 2022 ÜSİMP paydaşlarının portföyünde yer alan patentlerin ticarileştirme sürecine ivme kazanmak, üniversitenin sahip olduğu fikri haklar portföylerine yatırım yapma bilincini arttırmak amacıyla TTO uzmanları, buluş sahipleri ve olası lisansör firmaları bir araya getiren bir hizmettir. 
ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı (UPF) katılımcı TTO’ların her biri en çok iki patenti için ek hizmet talep edebilir. Ulusal Patent Fuarı 2022 (UPF) katılımcıları için patent başına başvuru ücreti 750 TL + KDV, UPF 2022 katılımcısı olmayacak TTO’lar için patent başına başvuru ücreti 1500 TL + KDV alınır. Hizmet talep edilecek her patent için ayrı başvuru formları doldurulması gereklidir.
Başvurulan patentlerin değerlendirilmesinde hak sahipliği durumu, verilen bilgilerin yeterliliği, TTO uzmanı ve buluş sahibinin ayırabileceği zaman, buluş sahibinin lisanlamaya ve/veya yeni iş birliklerinin oluşturulmasına ilgisi, teknoloji hazırlık seviyesi, gizlilik durumu değerlendirmeye alınacaktır.
 
Saygılarımızla,
ÜSİMP

Question Title

* 1. Hizmeti Talep Eden Teknoloji Transfer Ofisi Adı

Question Title

* 2. Hizmeti Talep Eden Teknoloji Transfer Ofisinin Kurumsal E-posta Adresi

Question Title

* 3. İlgili Personelin Adı Soyadı

Question Title

* 4. Departman/ Görevi

Question Title

* 5. İlgili Personel Kurumsal E-posta

Question Title

* 6. İlgili Personel Cep Telefonu

Question Title

* 7. Lisans/devir şirketleşme vb. ticarileştirmiş olduğunuz patentleriniz var mı?

Question Title

* 8. Ticarileştirmiş olduğunuz patentleriniz için TÜBİTAK 1702 desteğinden faydalandınız mı?

Question Title

* 9. Portföyünüzde yer alan patentlerinizin teknoloji tanıtım dokümanları mevcut mu?

Question Title

* 10. Daha Önce ticarileştirme konusunda bir hizmet aldınız mı?

Question Title

* 11. Hizmet Sürecinde Beklentileriniz

Question Title

* 12. Başvurulan Patentin Adı

Question Title

* 13. Hizmet sürecinde iletişim kurulabilecek Buluş Sahibinin adı (UPF hizmetinden faydalanma ve iletişim konusunda buluş sahiplerinin yazılı rızası beklenmektedir.)

Question Title

* 14. İletişim Kurulabilecek Buluş Sahibinin Kurumsal E-postası

Question Title

* 15. Buluş Sahibinin Telefonu

Question Title

* 16. Patent Yayın Numarası

Question Title

* 17. Patent Hangi Aşamada?

Question Title

* 18. Patentin Koruma Durumunu belirtiniz

Question Title

* 19. Patente konu teknolojinin kısa açıklaması (en çok 100 kelime)

Question Title

* 20. Patentin çözdüğü Problem / ihtiyaç tanımı (Değer Önerisi)

Question Title

* 21.  Patente konu teknolojinin TRL’sini belirtiniz

Question Title

* 22. Patente konu teknolojinin TRL düzeyinin yükseltilmesi için ihtiyaç duyduğunuz destekleri tanımlayınız.

Question Title

* 23. Patentin hitap ettiği sektörler ve uygulama alanlarını belirtiniz.

Question Title

* 24. Hedef müşteri kitlesinin tanımı (Şu ana kadar temas ettiğiniz/görüşme yaptığınız firmaların adlarını yazınız. Görüşme sonucunu (firmanın geri bildirimleri ile) yazınız. Temas etmeyi arzu ettiğiniz şirket (varsa)Kesinlikle temas edilmesini istemediğiniz şirketlerin adlarını yazınız)

Question Title

* 25. Patent ile paylaşılmaması gereken bilgi içeriyor mu? (göndermiş olduğunuz doküman ve bilgilerden gizli kalmasını istediğiniz bir bilgi var ise lütfen belirtiniz.)

Question Title

* 26. Eklemek istediğiniz İlgili tüm dosyaları yükleyiniz (Destekleyici link (sunum, video, One pager – Patent Bilgi Kartı)

Yalnızca PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF dosya türü.
Dosya Seç

Question Title

* 27. KVKK Aydınlatma Metni - Kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar dikkate alınmaktadır. Kişisel verilerinizi mevzuattan doğan yetki ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık, meşru amaçlar için ve onayınız çerçevesinde işlemekteyiz.  Kişisel verileriniz ve yüklenen e-dokümanlar elektronik ortamda muhafaza edilmektedir.

T