Question Title

* 1. Kurumun...

Question Title

* 2. Kurumsal Üyelik Temsilcisi ...

Kurum Üyelik Temsilcisi, kurumu Dernek’te temsil ve ilzam ile yetkilendirilmiş kişidir. Her kurumsal üye, genel kurullarda, temsilcisinin kullanacağı 1 oy ile temsil edilir.
Kurumsal üye, bildirdiği temsilcide değişiklik olduğu takdirde TEİD’e bildirmekle yükümlüdür.

Question Title

* 3. Diğer...

Question Title

* 4. Muhasebe Departmanı...

Question Title

* 5. Kurumsal İlişkiler Departmanı...

Question Title

* 6. Kurumsal üye olunan diğer STKları (Sivil Toplum Kuruluşları): 

Question Title

* 7. Kurumunuzun...

Question Title

* 8. Kurum kamu ile herhangi bir ticari ilişkide bulunmakta mıdır?

T