Question Title

* 1. Kurumun...

Question Title

* 2. Kurumsal Üyelik Temsilcisi ...

Kurum Üyelik Temsilcisi, kurumu Dernek’te temsil ve ilzam ile yetkilendirilmiş kişidir. Her kurumsal üye, genel kurullarda, temsilcisinin kullanacağı 1 oy ile temsil edilir.
Kurumsal üye, bildirdiği temsilcide değişiklik olduğu takdirde TEİD’e bildirmekle yükümlüdür.

Question Title

* 3. Diğer...

Question Title

* 4. Muhasebe Departmanı...

Question Title

* 5. Kurumsal İlişkiler Departmanı...

Question Title

* 6. Kurumunuz geçmişte TEİD kurumsal üyesi olmuş/ayrılmış veya TEİD'e kurumsal üyelik başvurusunda bulunmuş mudur?

Question Title

* 7. Grup şirketlerinizden/iştiraklerinizden/ortaklıklarınızdan TEİD’de aktif kurumsal üyeliği bulunan bir kurum var mıdır?

* TEİD Kurumsal Üyeleri için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Question Title

* 8. Grup şirketlerinizden/iştiraklerinizden/ortaklıklarınızdan geçmişte TEİD’e kurumsal üyelik başvurusu yapmış ancak kurumsal üyeliğe kabul edilmemiş bir kurum var mıdır?

Question Title

* 9. Grup şirketlerinizden/iştiraklerinizden/ortaklıklarınızdan geçmişte TEİD’e üye olmuş ve üyelikten ayrılmış bir kurum var mıdır?

Question Title

* 10. Kurumsal üye olunan diğer STKları (Sivil Toplum Kuruluşları): 

Question Title

* 11. Kurumunuzun...

Question Title

* 12. Kurumunuz kamu ile herhangi bir ticari ilişkide bulunmakta mıdır?

T