Sayfanın kopyası: SATINALMA SÜREÇLERİ DEĞERLENDİRME ANKETİ

Değerli Üyelerimiz,

Hazır giyim sektöründe tedarik zinciri yönetiminde satınalma süreçlerinde karşılaşılan zorlukları analiz etmek, ulusal ve uluslararası platformlarda söz konusu hususları sektörümüz adına en etkin şekilde sunmak üzere bir çalışma başlatılmıştır.

Bu bağlamda, satınalma süreçleri içerisinde yaşanan sorunları somutlaştırmak adına sizlerin deneyim ve katkıları önem arz etmekte olup; aşağıdaki Değerlendirme Anketi hazırlanmıştır.

Söz konusu Anketin 31 Ağustos 2017 tarihine kadar tamamlanmasını arz/talep ederiz.

Bekir ASLANER
Genel Sekreter

Question Title

* 1. Anketi dolduran firma/temsilci bilgileri (isteğe bağlı)

Question Title

* 2. Aşağıda ihracatçılar ile müşterileri (buyer) arasında tedarik zinciri yönetiminin özellikle satınalma süreçlerinde öne çıkan zorluklar listelenmiştir.
Lütfen bu alanları değerlendiriniz ve var ise ilave hususları belirtiniz;

  Her Zaman  Çoğu Zaman Bazen Oldukça Seyrek Hiçbir Zaman
1. Ürün geliştirme ve tasarım aşamasında Müşteri (buyer) ürünün teknik özellikleri hakkında ihracatçıya yeterli bilgi sunar.
2. Numune hazırlık sürecinde İhracatçı-Müşteri (buyer) arasında iletişim yeterlidir.
3. İhracatçı ile Müşteri arasında açık (ayrıntılı) maliyet hesaplaması yapılır.
4. Müşteri (buyer) ödeme dönemlerinin tanımlı olmasına ve değişkenlik göstermemesine dikkat eder.
5. İhracatçının sosyal uygunluk davranış kodlarında gösterdiği performans Müşteri tarafından gözlenir, ayrıştırılır ve ürün fiyatına pozitif yansıtılır.
6. Müşteri İhracatçı ile uzun vadeli sözleşme yapma ilkesini benimser.
7. Sipariş onayından sonra Müşterinin ürün niteliğini ve niceliğini değiştirme eğilimi yüksektir.
8. Bu eğilim sonucunda oluşacak maliyet farkı çoğunlukla İhracatçı tarafından karşılanır. 

T