Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası / Sakarya Chamber of Commerce And Industry

Question Title

* 1. İletişim Bilgileri

Question Title

* 2. Sektörü

Question Title

* 3. Toplam İhracat Bedeli

Question Title

* 4. İmalat yapılan ürünlere ilişkin bilgiler

Question Title

* 5. Çalışan sayısı

Question Title

* 6. İhracat Yapılan Ülkeler

Question Title

* 7. Firmanın AB Ülkelerine yaptığı ihracatın toplam ihracat içindeki payı

Question Title

* 8. Üretimde kullanılan tüketim maddeleri

Question Title

* 9. Firmada kullanılan yakıt maddeleri

Question Title

* 10. İhracatta Yeşil Mutabakat Uyum Süreci ile ilgili daha önce yaptığı çalışmalar

T