Özet

Core Strateji olarak, geliştirmekte olduğumuz Girişimci Kurum Olgunluk Endeksi anketini sizlerle paylaşıyoruz. 

Amacımız, şirketlerin girişimci kuruma dönüşüm için gerçekleştirdiği çalışmalarını analiz etmek, şirket- sektör ve Türkiye genelinde bu alana yönelik kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirmektir. 

Anketi cevaplayan kurumlar için şirket özelinde Girişimci Kurum Olgunluk Analizi yapılacak ve kurumiçi ve kurum dışındaki girişimcilik faaliyetlerini daha etkin yönetebilmeniz için öneriler paylaşılacaktır.

Şirketiniz ile ilgili hiçbir veri, 3. kurum ve kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Ankete katılımınız için şimdiden çok teşekkür ederiz. 

Önemli Not: Anket, Türkiye'de yürütülen girişimci kuruma dönüşüm  faaliyetlerini ölçümlemeyi hedeflemektedir. Global menşeli kurumların, sadece Türkiye faaliyetlerini değerlendirmeleri beklenmektedir.

Question Title

* 1. ŞİRKET ADI:

Question Title

* 2. ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR:

Question Title

* 3. ŞİRKET:

Question Title

* 4. ŞİRKETİN ÇALIŞAN SAYISI

Question Title

* 5. ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ TOPLAM SÜRE

Question Title

* 6. ŞİRKETİN İNOVASYON BİRİMİ;

Question Title

* 7. ANKETİ DOLDURAN KİŞİ

Question Title

* 8. ANKETİ DOLDURAN KİŞİ ÜNVANI

Question Title

* 9. ANKETİ DOLDURAN KİŞİ E-POSTA ADRESİ

Question Title

* 10. ANKETİ DOLDURAN KİŞİ TELEFON NUMARASI

Question Title

* 11. CEO ve üst yönetim kurumsal inovasyon çalışmalarını yakından takip eder.

Question Title

* 12. Şirket, ana iş dışındaki fırsatlara düzenli yatırım yapar. (İnsan kaynağı, zaman, maddi kaynak vs.)

Question Title

* 13. CEO, çalışanlara yeni iş alanları keşfetme ve bu alanlardaki fırsatları değerlendirme konusunda insiyatif verir.

Question Title

* 14. CEO, şirket içinde inovasyon çalışmalarının (yeni fikirlerin sunulacağı ortamlar yaratma, çağrılar) öncülüğünü yapar.

Question Title

* 15. Şirket yeni ürün ve fikirlerin geliştirilmesi için bütçe ayırır.

Question Title

* 16. Şirketin gelecekle ilgili hedefleri ve planları tüm çalışanlar tarafından bilinir. 

Question Title

* 17. Şirket girişimciler ve dış paydaşlarla (danışmanlar, yatırımcılar, üniversiteler, startuplar, merkezler ve diğer ekosistem üyeleri) ile iş birliği geliştirmek için sistematik bir yaklaşım uygular.

Question Title

* 18. Şirket inovasyon ile rekabet etmede öncüdür. 

Question Title

* 19. Orta düzey yöneticiler çalışanların yenilikçi fikirlerini dinler.

Question Title

* 20. Orta düzey yöneticiler yenilikçi fikirleri teşvik eder. 

Question Title

* 21. Orta düzey yöneticiler çalışanların yenilikçi fikirleri için yol gösterir.

Question Title

* 22. Çalışanların yenilikçi fikirleri ancak orta düzey yöneticiler vasıtasıyla üst yönetime sunulur.

Question Title

* 23. Orta düzey yöneticiler, inovasyon alanındaki güncel gelişmeleri paylaşarak çalışanları besler.

Question Title

* 24. Şirket içerisinde yenilikçi fikirler üretilir.

Question Title

* 25. Şirket içerisinde departmanlar arası iş birliği kültürü desteklenir.

Question Title

* 26. Yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi için 2. denemenin yapılmasına izin verilmez.

Question Title

* 27. Şirket içerisinde başarısızlıklar kabul görür.

Question Title

* 28. Çalışanlar, kendi işini iyileştirme konusunda insiyatif alır.

Question Title

* 29. Şirket, inovasyon yönetimini daha etkin kılmak için dış paydaşlar ile etkileşim halindedir.

Question Title

* 30. Şirket içinde yenileşim ihtiyacı hissedilmektedir.

Question Title

* 31. Şirket içinde risk alma olumlu bir tutum olarak değerlendirilir.

Question Title

* 32. Çalışanların, yenilikçi fikirleri hayata geçirmek için gerekli kaynaklara (zaman,para) erişimi vardır.

Question Title

* 33. Yenilikçi fikirler deneyen çalışanlar motive edecek şekilde ödüllendirilir.

Question Title

* 34. Farklı birim çalışanları yenilikçi fikirleri hayata geçirme sürecini birlikte yürütür.

Question Title

* 35. Çalışanlar yenilikçi fikirlerini destekleyici eğitimler alırlar.

Question Title

* 36. İnovasyon alanında şirket dışında gerçekleşen etkinliklere katılım için bütçe ayrılmıştır.

Question Title

* 37. Yenilikçi fikirlerin test edilebilmesi için gerektiğinde standart kurumsal süreçler göz ardı edilir.

Question Title

* 38. Şirket içindeki birimler işleyişte inovasyon projelerini önceliklendirir.

Question Title

* 39. Şirketin, girişimcilere sunabileceği kaynaklar ve imkanlar tanımlanmıştır.

Question Title

* 40. Şirket, yenilikçi fikirleri geliştirirken dış paydaşlardan (danışmanlar, yatırımcılar, üniversiteler, startuplar, merkezler ve diğer ekosistem üyeleri) sürekli destek alır.

Question Title

* 41. Şirket dışı paydaşlar ile yürütülen projeler ve işbirliklerinde iki tarafın da yararı gözetilir.

Question Title

* 42. Şirket sadece içeride değil, şirket dışı paydaşlar (danışmanlar, yatırımcılar, üniversiteler, startuplar, merkezler ve diğer ekosistem üyeleri) ile de proje geliştirir.

Question Title

* 43. İnovasyon alanında şirket dışı paydaşlarla işbirliği yapmak, işimizin geleceği için kritiktir.

Question Title

* 44. Çalışanlar yenilikçi fikirlerini ticarileştirir.

Question Title

* 45. Çalışanlar fikirlerini geliştirmek için başka birim ve kişilerle fikir alışverişi yapar.

Question Title

* 46. Çalışanlar yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek için çaba sarf eder.

Question Title

* 47. İşi nasıl yapacaklarına karar vermeleri çalışanların sorumluluğundadır.

Question Title

* 48. Anket hakkında genel görüş ve önerileriniz

T