Screen Reader Mode Icon
Bu anket çalışması TÜBİTAK desteğiyle yürütülen ''Toplumun Bilime Katılımı Bağlamında Üniversitelerin Kurumsal İletişim Çalışmaları'' başlıklı proje kapsamında yalnızca öğretim üyeleri ve akademisyenler üzerinde uygulanmaktadır.

Anket formunda karşılaşacağınız temel kavramlardan biri olan bilim iletişimi, bilim insanları veya bilimsel kurumlarla uzman olmayan toplum kesimleri arasındaki her türlü iletişim ve etkileşim sürecini kapsamaktadır.

Çalışmanın temel amacı, Türkiye’de akademisyenlerin bilimsel araştırmalarına ve bilimsel uzmanlık alanlarına ilişkin olarak farklı toplum kesimleriyle bilgi paylaşmaya ve etkileşim kurmaya (yani bilim iletişimine) ne derce açık olduklarını, bu alandaki motivasyonlarını ve hangi mecraları tercih ettiklerini ve ne tür zorluklarla karşılaştıklarını analiz etmektir.

Ankette bulunan sorulara vereceğiniz cevaplar tarafımızca saklı tutulacak ve tamamen bilimsel amaçlı olarak kullanılacaktır.

İlginiz ve yapacağınız değerli katkılar için çok teşekkür ederiz.

Question Title

* 1. Uzmanlık alanınız nedir?

Question Title

* 2. Bağlı Bulduğunuz Üniversitenin Adını Belirtiniz

Question Title

* 3. Görev yapmakta olduğunuz üniversitenin türü nedir?

Question Title

* 4. Akademik unvanınız nedir?

Question Title

* 5. Yaşınız?

Question Title

* 6. Cinsiyetiniz

Question Title

* 7. Lütfen aşağıdaki kamusal iletişim/bilim iletişimi faaliyetlerinde bulunmanızı engelleyen veya motive eden faktörlerle ilgili ifadelere ne derecede katıldığınızı/katılmadığınızı belirtiniz.

  Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
Görev yaptığım kurumun /üniversitenin uzman olmayan hedef kitlelerle iletişim kurmasına ihtiyaç duyuyorum
Fon sağladığım kuruluşların uzman olmayan kişilerle iletişim kurmasına ihtiyaç duyuyorum
Bilim kültürü/bilim iletişimi konusundaki ulusal politikalara cevap vermeye çalışıyorum
Kendi profilimi yükseltmek istiyorum
Çalıştığım kurumun/üniversitemin kamusal profilini yükseltmek istiyorum
Yaptığım araştırmalara yönelik toplum desteği sağlamak istiyorum
Araştırmalarıma fon sağlamak istiyorum
Araştırmalarımı topluma yaymak istiyorum
Toplumun araştırmalarım hakkındaki endişe ve görüşlerini dinlemek istiyorum
Bundan keyif alıyorum
Yeni nesil bilim insanlarına yardımcı olmak, onlarla etkileşime geçmek istiyorum

Question Title

* 8. Bilim iletişimi/kamusal iletişim faaliyetlerinde bulunmanızı  engelleyebilecek hususlarla ilgili aşağıdaki ifadelere ne derece katıldığınızı/katılmadığınızı belirtiniz.

  Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum Bilmiyorum
Kamusal iletişimi/bilim iletişimini benim değil, görev yaptığım kurumun/üniversitenin iletişim personelinin sorumluluğu olarak görüyorum
Kamusal iletişim/bilim iletişimi faaliyetleri konusunda hevesli değilim
Kamusal iletişim/bilim iletişimi faaliyetleri için yeterli zamanım yok
Kamusal iletişim/bilim iletişimi faaliyetlerini bir görevden çok hobi olarak görüyorum
Kamusal İletişim/bilim iletişimi için yeterli donanım ve yetenege sahip değilim
Kamusal İletişim/bilim iletişimi faaliyetleri bir araştırmacı olarak itibarımı olumsuz etkileyecektir
Bu tür iletişim girişimlerinin halk üzerinde herhangi bir etkisi olacağını, gerekli ilgi, coşku ve katılımı yaratacağını düşünmüyorum
Bu tür iletişim faaliyetleri için gerekli olan eğitim, iletişim personelinin yardımı ve bütçe vs. gibi kurumsal desteklere sahip değilim.
Bu tür bir iletişimi tercih etmiyorum

Question Title

* 9. Aşağıdaki koşulların sağlanması sizi kamusal iletişim/bilim iletişimi için cesaretlendirir miydi?

  Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum Bilmiyorum
Takdir belgesi veya para gibi ödül ve teşvikler verilseydi
Eğer kariyerimde ilerlememe yardımcı olsaydı
Kamusal iletişim/bilim iletişimi faaliyetlerimi organize etmek için görev yaptığım kurumun/üniversitenin iletişim personelinden yardım alabilseydim
Yapacağım gönüllü faaliyetlerin topluma ve gelecek kuşaklara ilham vereceğini bilseydim
Bu tür faaliyetler görev yaptığım kuruma/üniversiteye para kazandırsaydı

Question Title

* 10. Şimdi size iletişime geçtiğiniz hedef kitleler ve iletişim faaliyetlerinizin türü hakkında bir dizi soru yönelteceğiz.

Aşağıdaki tabloda hedef kitlelerin bir listesi bulunmaktadır. Geçtiğimiz 12 ay içerisinde bunlardan her biriyle ne sıklıkta iletişime geçtiniz?

  Hiçbir zaman Ara sıra Sıklıkla Bilmiyorum
Paydaşlar (diğer bilim insanları)
Genel Toplum (İlgilenen herkesle)
Okullar
Öğrenim dışındaki öğrenciler (Kurumunuzda eğitim verdiğiniz öğrenciler dışındakiler)
Yerel Belediye/meclis/dernek üyeleri
İş dünyasından delegeler
Hükümetler/Siyasetçiler/Bürokratlar
Sivil toplum kuruluşları
Medya ve gazeteciler

Question Title

* 11. Son 12 ay içerisinde aşağıdaki faaliyetlere kaç defa organizatör veya katkı veren olarak dahil oldunuz?

Question Title

* 12. Son 12 ay içerisinde uzman olmayan toplum kesimleriyle iletişime geçmek için aşağıdaki kanalları kaç defa kullandınız (katıldınız veya bunlar için içerik ürettiniz)?

Question Title

* 13. Bilim İletişimi amacıyla sosyal medya ve internet sitelerini ne sıklıkla kullanıyorsunuz?

  Hiçbir zaman Yılda bir kaç kez Ayda bir Haftada bir Her gün
Web Sitesi
Facebook
Bloglar
Twitter
You Tube
Podcasts

Question Title

* 14. Aşağıdaki ifadeler toplum hakkında çeşitli fikirler öne sürmektedir. Her bir ifadeye ne derece katıldığınızı/katılmadığınızı belirtiniz.

  Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum Bilmiyorum
Toplum bizim kurumumuzda yürütülen araştırmalarla ilgilenmiyor
Halk bilimsel konuları öğrenmekte isteksiz.
Halk yalnızca gezegenler, dinozorlar, doğal felaketler gibi sınırlı sayıda bilimsel araştırma konusuna ilgi duyuyor
Halk bilime katkıda bulunmak istiyor
Araştırma yaptığım konuya geniş halk kesimlerinin ilgi duymasını bekleyemem
Eğer toplum benim araştırmalarım hakkında fazla bilgi sahibi olursa, bunu destekleme olasılıkları da daha yüksek olacaktır.
Halkın resmin tamamını anlamasına gerek yok, uygun olduğunu düşündüğüm şeyi açıklarım
Halkın alanında bilgili kişiler tarafından eğitilmesi gerekiyor

Question Title

* 15. Aşağıdaki ifadeler toplum hakkında çeşitli fikirler öne sürmektedir. Her bir ifadeye ne derece katıldığınızı/katılmadığınızı belirtiniz.

  Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum Bilmiyorum
Halkın bilimsel araştırmalarla ilgili kendine özgü ilgi ve beklentisi olduğunun farkındayım ve iletişim faaliyetlerimi buna göre uyarlıyorum
Halkın araştırma birimlerimde yürütülen araştırmalarla ilgili kararlara daha aktif bir şekilde dahil olmasını istiyorum
Halkın yaptığım araştırmanın sonuçlarına dair tartışmalara daha aktif şekilde katılmasını isterim, ancak birimlerimde yürütülen araştırmaların yönetimiyle ilgili kararlara dahil olması şart değil
Politika yapım süreçlerini etkilemek için toplumla etkileşime geçmem gerekiyor, çünkü politikacılar bilim insanlarından çok kamuoyunun taleplerini dikkate alıyor
Toplum bilime ve bilim insanlarına güvenmiyor
Toplumun araştırmalarıma katkı sunması için bilimsel konularda bilgi sahibi olmasına gerek yoktur.
0 / 15 yanıtlandı
 

T