Sevgili Öğretmenlerimiz,

Bu araştırma, 13 yıldır öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleri için çalışan Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından yürütülmektedir.  Türkiye temsili bir örneklemi hedefleyen, kapsamlı bir araştırmadır.

Bu anket, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerine erişim tercihleri üzerine sorular içermektedir. Soruların doğru veya yanlış cevabı yoktur. İsminiz, adresiniz veya diğer özel bilgileriniz sorulmamaktadır. Gelen tüm yanıtlar bilimsel araştırma raporunda bir toplam olarak ve anonimleştirilerek kullanılacaktır. Tüm sorulara samimi ve açık bir şekilde yanıt vermeniz, çalışmanın güvenilirliği açısından önemlidir. Cevaplarınız Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından saklı tutulacak ve hiçbir özel veya tüzel kişi ile paylaşılmayacaktır.

Araştırma ile ilgili tüm sorularınız veya görüşleriniz için araştırmanın ÖRAV adına yürütücüsü, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı  Ayşe Çandır’a (ayse.candir@orav.org.tr) e-posta ile ulaşabilirsiniz.

Araştırmaya gönüllü destek vermek üzere ayırdığınız vakit ve samimi yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Öğretmen Akademisi Vakfı

Question Title

* 1. Yaşınız.

Question Title

* 2. Cinsiyetiniz.

Question Title

* 4. Yaşadığınız yerleşim birimini seçiniz.

Question Title

* 5. Görev yaptığınız okul türü.

Question Title

* 6. Görev yaptığınız okul seviyesini işaretleyiniz.

Question Title

* 7. Branşınız.

Question Title

* 8. Mesleki çalışma süreniz.

Question Title

* 9. Son bir yılda kaç çevrim içi mesleki ve kişisel gelişim eğitimine katıldınız?

Question Title

* 10. Katıldığınız çevrimiçi mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin türünü işaretleyiniz. (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz.)

Question Title

* 11. Lütfen, aşağıdaki ifadeleri 1 ve 5 arasında değerlendiriniz. (1 Hiç katılmıyorum 5 Tamamen katılıyorum.)

  Hiç katılmıyorum  Katılmıyorum  Ne katılıyorum ne katılmıyorum Katılıyorum Tamamen katılıyorum
Bir öğretmen olarak, aldığım mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin çevrimiçi yapılmasını faydalı buluyorum.
Çevrim içi kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri, kendi hızıma, ihtiyacıma ve zaman tercihime bağlı olarak gelişmeme olanak tanıyor.
Çevrim içi mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin bilgiye erişimde ve bilgiyi öğrenmede fırsat eşitliğini ve adaletini sağladığını düşünüyorum.
Katıldığım çevrim içi mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri, farklı meslektaşlarımla tanışmaya ve birbirimizden öğrenmeye olanak sağlıyor.
Çevrim içi mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerine katılmak dijital okuryazarlık becerilerimi geliştirdi.
Çevrim içi mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri bireysel olarak gelişimimi planlamama ve yönetmeme olanak sağlıyor.
Katılımcıların birbirleriyle yazılı, sözlü ve görüntülü etkileşim kurmasını sağlayan çevrim içi mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri öğrenmemi etkili hale getiriyor.
Çevrim içi mesleki ve  kişisel gelişim eğitimleri, yüz yüze eğitime göre daha fazla zaman gerektiriyor.
Çevrim içi bir mesleki ve kişisel gelişim eğitim programına katılmak çok iyi zaman yönetimi becerisine sahip olmayı gerektiriyor.
Çevrim içi mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin her branşa uyduğunu düşünmüyorum.
Çevrim içi olarak düzenlenen mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri, meslektaşlarımla olan iletişimimin zayıflamasına yol açtı.
Çevrim içi mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin etkinlik temelli bir öğrenmeyi teşvik ettiğini düşünmüyorum.
Katıldığım çevrim içi mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinde öğrendiklerimi derslerimde uygulayabiliyorum.
Çevrim içi mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerine erişimin, yüz yüze yapılan eğitimlere göre zaman, ulaşım ve finansal ne olarak daha ekonomik olduğunu düşünüyorum.
Çevrim içi bir mesleki ve kişisel gelişim eğitimi, iyi tasarlandığında ve uygulandığında tüm branşlar için verimli olabilir.
Bence, mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerine çevrim içi ulaşma seçeneği,  öğrenmenin konuma bağlı sınırlarını ortadan kaldırıyor.
İnternet bağlantım ve bilgisayar donanımım, çevrim içi mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerine kesintisiz katılmak için yeterliydi.
Bence, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri sadece yüz yüze yapıldığında etkili oluyor.

Question Title

* 12. Çevrim içi mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerine katılmanın size kazandırdığı becerileri işaretleyiniz. (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz.)

Question Title

* 13. Çevrimiçi mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri tasarlayan uzmanlara önerileriniz tavsiyeleriniz nelerdir?

Question Title

* 14. Son bir yılda katıldığınız ve etkili bulduğunuz bir mesleki ve kişisel gelişimi eğitimini düşündüğünüzde, bu eğitim hangi özellikleriyle verimli oldu?

Question Title

* 15. Aşağıdaki mesleki ve kişisel gelişim eğitimi konularından katılmayı istediğiniz başlıkları işaretleyiniz. (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz.)

Question Title

* 16. Yukarıda seçmiş olduğunuz mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerine nasıl katılmayı tercih edersiniz?

Question Title

* 17. Son olarak tüm bu soruların dışında, çevrim içi mesleki ve kişisel gelişim eğitimlere dair bilmemizin iyi olacağını düşündüğünüz, paylaşmak istediğiniz başka bir şey varsa lütfen yazın...

Bu ölçek oluşturulurken faydalanılan kaynak:

Paudel, P. (2021). Online Education: Benefits,  Challenges and Strategies during and after COVID-19 in Higher Education. International Journal on Studies in Education, 3(2), 70-85
0 / 17 yanıtlandı
 

T