Anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Geri bildiriminiz bizim için çok önemli. Burada vereceğiniz cevaplar, ülkemizde kurumsal risk yönetiminin geliştirilmesi için büyük katkı sağlayacaktır. Anket sonucunda, şirketinizin kurumsal risk yönetimi uygulamalarının etkililiğine ve verimliliğine dair bir puan elde etmiş olacaksınız. Bu puanlama, verdiğiniz cevaplar çerçevesinde ICI Türkiye tarafından oluşturulmuş bir algoritma ile verilmektedir.

Anket sonuçlarının açıklanması sonrası, Enstitümüzce yayınlanacak sonuçlar dahilinde, genel ortalama puan bilgisi sağlanacaktır. Bu şekilde ankete katılanların genel puan ortalaması ile şirketinizin aldığı puanı karşılaştırma imkanınız olacaktır. 

Ankete dair sonuç raporumuz paylaştığınız mail adresiniz üzerinden veya ICI Türkiye tarafından sosyal medya hesapları üzerinden, Enstitümüzce bildirilecek olan tarihte paylaşılacaktır. 

KVKK Veri İşleme İzin Bildirimi

Surveymonkey.com sitesi üzerinden İç Kontrol Enstitüsü Türkiye (ICI Türkiye) tarafından gerçekleştirilecek olan işbu anket çalışması kapsamında; 

1- Katılmcıların e-posta adresleri,
2- Görev yaptıkları şirketin faaliyet gösterdiği sektöre ilişkin bilgi,
3- Görev yapılan pozisyon/alana dair bilgi,
4- Görev yapılan kurum/şirketin kurumsal risk yönetimi uygulamalarına yönelik durum tespiti ve değerlendirme amaçlı bilgiler alınmaktadır.

Anketin amacı, Türkiye’de şirketlerde kurumsal risk yönetimi uygulamalarına ilişkin mevcut durumun tespit edilmesi, ankete dair genel sonuçların katılımcılara ait özel bilgiler verilmeden genel olarak paylaşılması ve bu çerçevede İç Kontrol Enstitüsü tarafından, Türkiye’deki kurumsal risk yönetimi uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmaların planlanmasıdır.  

E-posta, sektör ve pozisyon verilerinin alınma sebebi, ankete dair sonuçların, sektörel/pozisyonel genel sonuçları da içerecek şekilde anketi dolduracak olan katılımcılar ile ICI Türkiye tarafından belirlenecek olan uygun bir formatta paylaşılmasıdır. 

Anket kapsamında sağladığınız tüm verilerin, Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a (“KVKK”) uygun olarak toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına, saklanmasına, gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşları paylaşılmasına ilişkin rızanız ve onayınız gerekmektedir.

Rızanız ve onayınız var ise, lütfen aşağıdaki "Tamam" kutucuğunu işaretleyiniz. Bu kutucuğu işaretlediğiniz takdirde, paylaştığınız tüm verilerin ICI Türkiye tarafından yukarıdaki amaç kapsamında toplanması, işlenmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, veri tabanında tutulması, saklanması, gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olacaksınız. 

Teşekkür ederiz. 

Question Title

* 1. Adres

T