Üyelerimizin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılmasında iş dünyası için öncelikli gördüğü alanları tespit etmek, bu doğrultuda Global Compact Türkiye’nin 2019 - 2022 dönemi stratejisi ve gelecek dönemdeki çalışma alanlarının belirlenmesine katkı sunmak amacıyla hazırlamış olduğumuz bu anketi 12 Haziran 2019 tarihine kadar doldurmanızı önemle rica ederiz.

Question Title

* 1. Ad-Soyad

Question Title

* 2. Kurum

Question Title

* 3. Türkiye iş dünyasının öncelik vermesi gereken Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hangileridir? (1’den 5’e kadar sıralayınız)

  1 2 3 4 5
SKH 1: Yoksulluğa Son
SKH 2: Açlığa Son
SKH 3: Sağlıklı Bireyler
SKH 4: Nitelikli Eğitim
SKH 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
SKH 6: Temiz Su ve Sıhhi Koşullar
SKH 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji
SKH 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
SKH 9: Sanayi, İnovasyon ve Altyapı
SKH 10: Eşitsizliklerin Azaltılması
SKH 11: Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları
SKH 12: Sorumlu Tüketim ve Üretim
SKH 13: İklim Eylemi
SKH 14: Sudaki Yaşam
SKH 15: Karasal Yaşam
SKH 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
SKH 17: Hedefler için Ortaklıklar

Question Title

* 4. Kuruluşunuzun faaliyetlerini yoğunlaştırdığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri nelerdir? Bu alanlarda yürüttüğünüz çalışmaları kısaca açıklayınız.

Question Title

* 5. Aşağıdaki çalışma alanlarından hangileri, Global Compact Türkiye’nin 2019 – 2022 dönemindeki stratejik öncelikleri arasında yer almalıdır? (1'den 5'e kadar sıralayınız)

  1 2 3 4 5
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Sürdürülebilir Finansman
Ar-Ge/İnovasyon
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri/KOBİ'lerin Güçlendirilmesi
İklim Değişikliği
Yenilenebilir Enerji
Kaynak Verimliliği
Döngüsel Ekonomi/Geri Dönüşüm/Sıfır Atık
Yolsuzlukla Mücadele/Etik
Sürdürülebilirlik Raporlaması
Diğer

T