Question Title

* 1. Türkiye`de sanayi kuruluşlarının, yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, aşağıdakilerden hangisinde artış olması beklenmez?

Question Title

* 2. Harita çizimine başlanmadan önce belirlenmesi gereken unsurlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan değildir?

Question Title

* 3. Türkiye`de aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisi ile bitki örtüsü ya da bitki türleri arasındaki ilişki en azdır?

Question Title

* 4. Haritalarda görülebilen ayrıntı ile harita ölçeği arasında sıkı bir ilişki vardır. Aşağıdaki farklı yüksekliklerden aynı yere bakılarak çizilen haritaların hangisinin ölçeği en büyüktür?

Question Title

* 5. Aşağıdakilerden hangisi ormanların tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

Question Title

* 6. 1 / 900.000 ölçekli haritada, İstanbul Bursa arası kuş uçuşu 10 cm ölçülmüşse, aynı iki merkez arası 1 / 3.600.000 ölçekli haritada kaç cm olacaktır?

Question Title

* 7. Her mevsimi yağışlı, güneşli gün sayısı az olan bir yöre, aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımı için en elverişlidir?

Question Title

* 8. Aşağıdaki endüstri dallarının hangisi, üretimde hayvansal ham maddeden yararlanmaz?

Question Title

* 9. Türkiye`de yaz saati uygulaması için saatler bir saat ileri alındığında aşağıdaki illerin hangisinde yerel saat ile ulusal saat arasındaki fark en az olur?

Question Title

* 10. Bir yerin izdüşüm yüzölçümü, arazideki yükseklikler ve çukurluklar dikkate alınmadan, her yer düzlük kabul edilerek yApılan hesaplamalar sonucu elde edilir. Gerçek yüzölçümü ise bu yükseklik ve çukurluklar dikkate alınarak hesaplanır. Buna göre aşağıdkilerden hangisinin izdüşüm ve gerçek yüzölçümü arasındaki oran farkı daha azdır?

T