Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Şirketinizin iletişim bilgilerini yazınız.

Question Title

* 2. Şirket Sosyal Medya Hesapları

Question Title

* 3. Şirketinize ait oyunlar (satış rakamlarına göre sıralı)

Question Title

* 4. Firmanızın kendi içinde yürüttüğü departmanları seçiniz.

Question Title

* 5. Oyun geliştirdiğiniz platformları yüzdelerine göre yazınız.

Question Title

* 6. Oyun geliştirdiğiniz platformları yazınız.

Question Title

* 7. Son 3 yıllık ihracatınızı USD cinsinden yazınız.

Question Title

* 8. Son 3 yıllık ihracatınızın ülke bazlı dağılımını yazınız.
Ör. 2016: ABD(%70), Çin(%20), Almanya(%10)

Question Title

* 9. Proje kapsamında katılmak istediğiniz hedef pazarları sizin için önem derecesine göre 1 ile 5 arasında değerlendiriniz.

  1 2 3 4 5
Kuzey Amerika
Güney Amerika
Güney Doğu Asya ve Okyanusya
Asya (Güney Kore)
Asya (Japonya)
Asya (Çin)
Batı Avrupa
Doğu Avrupa
Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS)
Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA)

Question Title

* 10. Proje kapsamında katılmak istediğiniz faaliyetleri ihtiyacınız doğrultusunda 1 ile 5 arasında değerlendiriniz.

  1 2 3 4 5
Kullanıcı Kazanımı ve Oyun Pazarlaması
Oyun Üretim Teknoloji ve Teknikleri
Konsol ve VR gibi özel platformlar için geliştirme
Yatırımcı ve Yayıncı İlişkileri
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yeni pazarlara açılma
Oyun hizmet ve operasyonlarının geliştirilmesi
Bulut hizmetlerini kullanma ve operasyon ölçeklendirme
İş ve görev yönetimi süreçlerinin geliştirilmesi
Oyun içi ekonomi ve monetization tasarımının geliştirilmesi
Fikri Mülkiyet, kişisel verilerin gizliliği ve diğer hukuksal süreçler
Halkla ilişkiler, çıkış kampanyası ve etkinlik kampanyaları yönetimi
Devlet destekleri ve vergilendirme konusunda bilgilendirme
0 / 10 yanıtlandı
 

T