Sayın Üyemiz;
Anket; Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’na üye olan sanayi kuruluşları temsilcilerinin KSO hakkındaki algılamalarını ve memnuniyetlerini ölçmek ve KSO’dan bugünkü ve gelecekteki beklentilerini belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Söz konusu anketin doldurularak en geç 31 Ağustos Çarşamba günü mesai bitimine kadar  Odamıza gönderilmesi gerekmektedir. 

Anket formunun tam ve doğru şekilde doldurulması hususunda ilgi ve yardımlarınızı bekler, katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Question Title

* 1.
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ

1. KSO FAALİYETLERİNİN TANINIRLIĞI

Question Title

* 2. 1.1 KSO tarafından verilen yandaki hizmetlerden bildiklerinizi işaretleyiniz.

Question Title

* 3. 2. ODA YÖNETİMİ

  Çok İyi İyi Yeterli Gelişmesi Gerekir Yetersiz
2.1 Kolay ulaşılabilir olması
2.3 İlgiler merciler nezdinde etkililiği ve temsiliyeti
2.4 Üye sorunlarının çözümü ile ilgili yaptığı girişimler

Question Title

* 4. 3.KURUMUN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

  Çok İyi İyi Yeterli Gelişmesi Gerekir Yetersiz
3.1 Şeffaflığı
3.2 Güvenilirliği
3.3 Hizmetin zamanında verilmesi
3.4 Beklentilerinizi karşılaması
3.5 Temsil yeteneği (Lobicilik)
3.6 Sorunları önleyici yaklaşımı
3.7 Kurumun ulaşılabilirliği
3.8 Çevreye duyarlılığı
3.9 Kültürel etkinlikler
3.10 Üyelerden gelen şikayetlerin etkin ve hızlı bir şekilde değerlendirilmesi
3.11 Üyesi olduğunuz Meslek Komitesinin çalışmaları
3.12 Üst yöneticilere ulaşılabilirliği
3.13 İlgili kişiye doğru yönlendirme
3.14 KSO'dan genel memnuniyet düzeyiniz
5. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE BAĞLILIĞI

Question Title

* 7. 5.1 İhtiyaç durumunda, aldığınız hizmeti yine KSO'dan almak ister misiniz?

Question Title

* 8. 5.2 KSO'nun diğer hizmetlerinden yararlanmak ister misiniz? (Bakınız Soru 1.1)

Question Title

* 9. 5.3 KSO ile çalışmanın ne ölçüde tavsiye edilebilir olduğunu düşünüyorsunuz?

Question Title

* 10. 5.4 Genel olarak düşündüğünüzde, KSO ile çalışmaktan ne ölçüde memnunsunuz?

6.DİĞER

Question Title

* 11. 6.1 Odamız duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkında nasıl haberdar oluyorsunuz?

Question Title

* 12. 6.2 Odamız duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkında nasıl haberdar olmak istersiniz?

Question Title

* 13. 6.3 Odamız tarafından düzenlenen toplantı, eğitim, seminer programlarına ne sıklıkla katılıyorsunuz?

Question Title

* 14. 6.4 Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenmesini istediğiniz bilgilendirme toplantısı, eğitim, seminer ve webinar konularını var ise lütfen belirtiniz.

Question Title

* 15. 6.5 Kocaeli Sanayi Odası'ndan beklentileriniz ve çalışmalarımızla ilgili diğer görüş ve önerileriniz nelerdir? Lütfen belirtiniz.

Question Title

* 16. 6.6 Kocaeli Sanayi Odası’na iletmek istediğiniz sorun/görüş ve önerileriniz var ise lütfen belirtiniz.

T