Sayın Üyemiz, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, siz üyelerimizin memnuniyetini ve beklentilerini ölçmek, analiz etmek böylece gelecekte sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla bu anket çalışmasını düzenlemiş bulunmaktayız. Katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür eder, işlerinizde başarılar dileriz.

Question Title

* İletişim bilgileri

Question Title

* Meslek grubu

Question Title

* İşletmenizin statüsü nedir?

Question Title

* İşletmenizin faaliyet türü nedir?

Question Title

* İşletmenizin ölçeği nedir? (Çalışan personel sayısı)

Question Title

* SATSO'nun duyuruları ve faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan ulaşmasını tercih edersiniz?

Question Title

* Üyelerin temel sorunlarına karşı gösterilen duyarlılık

Question Title

* Ülkenin temel sorunlarına karşı duyarlılık

Question Title

* Gerektiğinde Oda Yönetimine ulaşabilme kolaylığınız

Question Title

* Etkili politika, temsil ve lobicilik faaliyetleri

Question Title

* Bağlı bulunduğunuz meslek komitesinin çalışmaları ve sorunlarınızın çözümü konusundaki yaklaşımları

Question Title

* Oda İdaresince şikayet ve önerilerinizin dikkate alınması

Question Title

* SATSO'nun üyeye ulaşmada kullandığı iletişim yöntemleri

Question Title

* Ticaret Sicili hizmetleri

Question Title

* Oda Sicili Hizmetleri

Question Title

* Vezne ve Tahsilat Hizmetleri

Question Title

* Eğitim faaliyetleri

Question Title

* Danışmanlık ve destek hizmetleri

Question Title

* Belge ve ticari dokümantasyon hizmetleri

Question Title

* Yurtiçi ve yurtdışı fuar organizasyonları

Question Title

* SATSO'nun yayınsal faaliyetleri (Ekonomi Dergisi, e-bülten, web sayfası vb.)

Question Title

* SATSO'nun sosyal mecrayı (facebook, twitter, tablet uygulamaları vb.) etkin kullanması

Question Title

* Çalışanların iletişim kurma becerisi

Question Title

* Çalışanların üyeleri bilgilendirme becerisi

Question Title

* Çalışanların taleplerinizi karşılamak için gösterdiği performans

Question Title

* Taleplerinizin karşılanmasındaki işlem kalitesi ve hızı

Question Title

* İlgili birimlere ulaşım kolaylığı

Question Title

* SATSO tarafından düzenlenen seminer ve eğitim
programlarına katıldıysanız memnuniyet düzeyiniz

Question Title

* Odamız hizmet binasının çalışma ortamının temizliği, fiziksel yapısı
(havalandırma, düzen/tertip, ferahlık v.b.) hakkındaki görüşünüz

Question Title

* SATSO’ nun size sunmuş olduğu hizmetlerin güvenilirlik ve doğruluk derecesi hakkındaki genel kanaatiniz

Question Title

* SATSO hizmet alanında memnuniyetsizlik yaşamanıza
sebep olan faktörlerin en önemlisi hangisidir?

Question Title

* SATSO tarafından düzenlenen seminer ve eğitim programlarına işletmenizin katılım sıklığını belirtiniz

Question Title

* İşletmeniz Genel Olarak Hangi Konularda Eğitime
ihtiyaç duymaktadır?

Question Title

* Odamız Hakkındaki Genel Düşünceleriniz ve Önerileriniz

ANKETİMİZE KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

T