‘Hidradenitis Supurativa Hastalarının Klinik Takibi nasıl yapılmakta? '

Question Title

* 1.
GÖNÜLLÜ BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU 

        Sizi Zafer Türkoğlu tarafından yürütülen ‘Hidradenitis Supurativa Hastalarının Klinik Takibi nasıl yapılmakta? İnternet tabanlı soru bazlı tarama çalışması.” başlıklı araştırmaya davet ediyoruz. Bu araştırma cildiye uzman hekimlerinin klinik pratiğinde Hidradenitis Süpürativa hastalarının değerlendirmelerinde, hastalığın şiddet skorlaması için kullandıkları indeks yöntemlerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Araştırmada sizden tahminen 20 dakika ayırmanız istenmektedir. Araştırmaya sizin dışınızda tahminen 100 gönüllü katılacaktır.
  Bu araştırmaya siz uygun koşulları sağladığınız ve kabul etmeniz halinde başlayacağız. Sizin bu araştırmadan yararlanmanızı öneriyoruz. Kararınızdan önce aşağıda yazılı olan metni okumanızı ve araştırma hakkında bilgilenmenizi istiyoruz. Bilgileri okuyup anladıktan sonra bu çalışmaya katılmayı kabul ederseniz formu imzalayınız.
        Eğer kabul ederseniz Survey Monkey internet tabanlı soru bazlı anket  programına yönlendirileceksiniz. Kişisel bilgileriniz alınmadan toplam 18 sorudan oluşan anket doldurmanız gerekmektedir. Buradaki paylaştığınız deneyimlerin değerlendirilmesi sonucu akademik alanda kullanılacaktır.
 Eğer kabul etmezseniz araştırmaya katılmayabilirsiniz veya çalışmadan istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Çalışma sırasında biz de sizin uygun koşulları taşımadığınızı düşünürsek sizi çalışma dışı bırakabiliriz. Bu araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına girmeyeceksiniz ve ayrıca size de bir ödeme yapılmayacaktır. Sizde alınan bilgiler yalnızca bu çalışmada kullanılacaktır ve iletişim bilgileriniz gizli tutulacaktır.            

Katılımcının  beyanı:
        Araştırmacı tarafından Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniğinde ‘Hidradenitis Supurativa Hastalarının Klinik Takibi nasıl yapılmakta? İnternet tabanlı soru bazlı tarama çalışması.”  adlı çalışma için Hidradenitis süpürativa hastaları ile ilgili klinik deneyimlerimi içeren verilerinin isteneceği ile ilgili yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Benim çalışmaya katılmam konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı reddedersem bu durumun katılımcı ile mesleki ilişkime herhangi bir zarar getirmeyeceğini de biliyorum.
         Eğer bu araştırmaya katılırsam  araştırmacı ile aramda kalması gereken bana ait bilgilerin gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağına inanıyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında paylaştığım verilerin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven  verildi.
        Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan çekilebilirim. (Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan çekileceğimi önceden bildirmemin uygun olacağının bilincindeyim) Ayrıca tıbbi durumuma herhangi bir zarar verilmemesi koşuluyla araştırmacı tarafından araştırma dışı da tutulabilirim.
         Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır.
         İster doğrudan, ister dolaylı olsun araştırma uygulamasından kaynaklanan nedenlerle meydana  gelebilecek herhangi bir sağlık sorunumun ortaya çıkması halinde, her türlü tıbbi müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence verildi. (Bu veri paylaşımı ilgili olarak da parasal bir yük altına girmeyeceğim).
        Araştırma sırasında bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; herhangi bir saatte, Doç.Dr. Zafer Türkoğlu 0505 496 51 74 nolu telefon numarasından arayabileceğimi biliyorum.
        Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi başıma belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde “katılımcı” (denek) olarak yer alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir memnuniyet ve gönüllülük içerisinde kabul ediyorum.

T