Değerli Katılımcı,

Son dönemde oldukça popüler hale gelen ve yoğun bir şekilde kullanılan sosyal medya platformları; Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn gibi çeşitli türde sanal ortamları ifade etmektedir. Bu çalışma bilgi çağında artan öneme sahip olan "Sosyal Medyanın Bilgi Yönetimi Amacıyla Kullanılması" konusunu incelemek üzere oluşturulmuştur. Anket kısa sürede cevaplanabilmektedir. Sorulara vereceğiniz gerçekçi ve eksiksiz yanıtlar mevcut durumun ortaya konması açısından oldukça önem taşımaktadır. Yanıtlarınız sadece akademik çalışma amaçlı kullanılacaktır.

Değerli katkılarınız ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Araş. Gör. Oya ZİNCİR
İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü

Question Title

* 1. Hangi sosyal medya platformlarını ne sıklıkla kullanıyorsunuz?

  Hiçbir Zaman Nadiren Ara Sıra Sıklıkla Her Zaman
Facebook
LinkedIn
Twitter
Foursquare (Swarm)
Instagram
Xing
Tumblr

Question Title

* 2. Lütfen aşağıdaki soruları ilgili sosyal medya platformlarını kullanma durumunuzu göz önüne alarak yanıtlayınız.

  Evet Hayır
Kişisel bir blogunuz var mı?
Başka kişilerin bloglarını okur musunuz?
Bir mikroblog ağına (Örn: Twitter, Tumblr, Identi.ca vb.) üye misiniz?
Wikipedia gibi işbirlikçi platformları kullanıyor musunuz?
İçerik paylaşım ağlarını (Örn: Flickr, Instagram, Pinterest vb.) kullanıyor musunuz?
Sosyal etiketleme ağlarını (Örn: Delicious, StumbleUpon, Citeulike, Digg vb.) kullanıyor musunuz?
Metin, ses, video konferans paylaşım araçlarını (Örn: SlideShare, Skype, Vine, YouTube, Periskop vb.) kullanıyor musunuz?

Question Title

* 3. Aşağıdaki ifadeleri profesyonel amaçla (iş amaçlı) kullandığınız sosyal medya platformlarını (en az bir tane olmak üzere) göz önüne alarak yanıtlayınız.

  Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
Güncel gündem hakkında bilgi edinmek için kullanırım.
Rakipler hakkında bilgi edinmek için kullanırım.
Sektörel bilgi edinmek için kullanırım.
Toplumun faydalanması için bilgi paylaşmak amacıyla kullanırım.
Kişisel profilimi ve durumumu güncellemek için kullanırım.
İstişare etmek üzere bilgi paylaşımı yapmak için kullanırım.
Profesyonel ağlara üye olmak için kullanırım.
Alanında uzman kişilerin yaptıkları bilgi paylaşımlarını takip etmek için kullanırım.
Yeni bilgi oluşturmak için sosyal medya platformlarındaki istişarelere katılırım.
Mevcut bilgileri karşılaştırarak yeni bilgi oluşturmak amacıyla kullanırım.

Question Title

* 4. Lütfen aşağıdaki ifadelerden kendinize uygun olanları işaretleyiniz.

  Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
Yeni fikirler üretirim.
Yeni iş metotları, teknikler ve iş gereçleri araştırırım.
Sorunlar ile karşılaştığımda orijinal çözümler üretirim.
Yenilikçi fikirlerin gelişmesi için destekleyici ortam sağlarım.
Yenilikçi fikirlerin kabul görmesi için uğraşırım.
Şirket içindeki önemli pozisyonda çalışan kişileri yenilikçi fikirler için heveslendiririm.
Yenilikçi fikirleri şirket için kullanışlı çözümlere dönüştürerek hayata geçiririm.
Yenilikçi fikirleri sistematik bir biçimde işe adapte ederim.
Yenilikçi fikirlerin işe yarar olup olmadığını değerlendiririm.

Question Title

* 5. Lütfen çalıştığınız sektörü işaretleyiniz.

Question Title

* 6. Çalışmakta Olduğunuz Şirketin Büyüklüğü:

Question Title

* 7. Lütfen çalıştığınız departmanı işaretleyiniz.

Question Title

* 8. Cinsiyetiniz:

Question Title

* 9. Yaşınız:

Question Title

* 10. Eğitim Durumunuz (Lütfen mezun olma durumuna göre işaretleyiniz):

Anketimizi yanıtladığınız için teşekkür ederiz.
Her türlü sorunuz için lütfen e-posta gönderiniz: oya.zincir@istanbul.edu.tr

T