Question Title

* 1. Örgütünüzün desteğe ihtiyaç duyduğu alanları lütfen işaretleyin (5 en çok 1 en az)

  1 2 3 4 5
Dernekler mevzuatı
Yardım toplama kanunu
Ortaklık ve işbirliği
Proje yönetimi
Kaynak Geliştirme
Gönüllüler
Örgütlenme
Örgüt Yönetimi - Yönetişim
Kampanya Hazırlama
Sosyal Medya
Hukuki konular
Proje Geliştirme

Question Title

* 2. Örgütünüzün hangi alan veya alanlarda eğitim desteğine ihtiyacı bulunmaktadır?

T