Bu anket diyabetli kişilerle uğraşan sağlık çalışanlarına yöneliktir. Bu anketin amacı; COVID-19 pandemisinin, COVID-19 gelişmiş veya gelişmemiş diyabetli kişilerde, diyabet ve komplikasyonlarının önlenmesine ve yönetimine etkilerini; hangi girişimlerin başarılı olduğunu veya daha iyileştirilebileceğini anlayabilmektir. Bu anket tamamen anonimdir ve genel veri koruma yönetmeliğine uygun olarak  davranılacaktır.

Bu, bize, COVID-19 pandemisi sürecinde Avrupa Bölgesi’nde verilen diyabet bakımını anlamamıza ve gelecekteki pandemilerde diyabetin önlenmesi ve bakımının iyileştirilmesi için genel ve spesifik önerilerde bulunmamıza yardım edecektir.

T