Question Title

* 1. Şirketinizin iletişim bilgilerini doldurunuz.

Question Title

* 2. Şirketiniz ile ilgili diğer bilgileri doldurunuz.

Question Title

* 3. Şirketinizin üretim ve /veya ihracat yaptığı ürün gruplarına göre dağılım yüzdelerini yazınız.

Question Title

* 4. Kurumsal yapınızla ilgili olarak aşağıdaki seçenekleri  şirketinizi tanımlama durumuna göre derecelendiriniz. (1;Evet, 2;Kararsızım 3;Hayır)

  Evet Kararsızım Hayır
Stratejik Planımız ve hedeflerimiz tanımlıdır ve düzenli olarak takip edilir.
Kurum organizasyon şeması oluşturulmuş ve görev tanımları belirlenmiştir.
Pazarlama ve Satış hedeflerimiz tanımlıdır ve  periyodik olarak hedefler takip edilir.
Sosyal uygunluk belgemiz vardır. (Lütfen hangileri olduğunu belirtiniz.)
İnsan Kaynakları Süreçleri (Seçme ve Yerleştirme, Performans Yönetimi, Motivasyon Yönetimi, Ücret Yönetimi vb.) uygulanır. 
Çalışan yetkinlik geliştirme süreci uygulanır.

Question Title

* 5. Şirket olarak kullandığınız Koleksiyon hazırlama yöntemlerinizi belirtiniz.

Question Title

* 6. Üretim süreçlerinizle ilgili şirketinize uyan tanımlamaları işaretleyiniz.

Question Title

* 7. Şirketiniz ihracat yapıyor mu?

Question Title

* 8. Son 3 yıllık toplam ihracat rakamlarınızı Dolar bazında doldurunuz.

Question Title

* 9. Son 3 yıldır ihracat yaptığınız ülkeleri ve toplam ihracatınız içerisinde paylarını  belirtiniz. (Ülke Adı / Toplam İhracatınız İçinde %'lik Payı)

Question Title

* 10. URGE Projesinden beklentilerinizi belirtiniz.

  Önemsiz Kısmen Önemli Önemli Çok Önemli
Üretim Kapasitesini ve Verimliliği Artırmak
Nitelikli Koleksiyon Hazırlamak
Yeni İhracat Pazarları ve Müşterileri Bulmak
Satışları Arttırmak
Kurumsal Yapılanmayı İyileştirmek
Vizyon ve Strateji Geliştirmek
Yeni Ürün Geliştirmek
Ürün Kalitesini Artırmak

T