Elektronik Atık Farkındalığının Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilir Davranışları Üzerindeki Etkisi üzerine anket çalışması

Bu ankete katılmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sorularının çoğu, Ongondo et Williams'ın (2011) çalışmasından kaynaklanmaktadır. Anketin amacı, üniversite öğrencilerinin cep telefonu kullanım ve atık alışkanlıklarını incelemek olup, yaklaşık 15 dakika sürecektir. Vereceğiniz tüm bilgiler tamamen gizli tutulacaktır.

Question Title

1. Aşağıdaki kısaltmaları bulunanlardan, hangisi sizin üniversiteniz? İşaretleyin lütfen.     ====attention:  there are two lists====

Question Title

2. Son beş yılda ortalama kaç tane telefon satın aldınız? (Lütfen 1-20 arasında bir sayı belirtin)

Question Title

3. Şimdiye kadar cep telefonunuzu hiç değiştirdiniz mi ?

Question Title

4. Elektronik atığın ne olduğunu biliyor musunuz?

Question Title

5. Son cep telefonunuzu değiştirmenizin aşağıdaki olası nedenlerinin her birinin ne kadar önemli olduğunu lütfen aşağıda belirtin.

  İlgisiz Bir şekilde önemli önemli Çok önemli Hayati Yok
Bozuk telefon tamir edilemez
Kötü işlevler - yükseltilemez
Müziğim/resimlerim için daha fazla depolama alanı gerekiyor
Artık moda değil
Daha yeni ürünler daha ucuz
Şebeke operatörümden bir yükseltme telefonu almak
Daha uzun pil ömrüne sahip bir telefon almak için

Question Title

6. Değiştirdiğiniz en son telefonla ilgili olarak, onu nasıl elden çıkardınız?

Question Title

7. Lütfen eski telefonunuzu saklamak için aşağıdaki olası nedenlerin her birinin önemini belirtin.

  İlgisiz Bir şekilde önemli Önemli Çok Önemli Hayati Yok
Yedeğe ihtiyacım olursa diye saklarım (örneğin acil durumlar için)
Onunla başka ne yapacağımı bilmiyorum
Resmi geri dönüşüm kuruluşuna göndermek uygun değildir
Saklanan değerli bilgiler (örn. rehber, metinler, video, müzik)
Yüksek bir değeri olduğunu düşünmüyorum
Kişisel verilerime erişebileceğinden korkmak (bilgi sızıntısı)
İleride vermeyi planlıyorum (örn. aileye, arkadaşa, hayır kurumuna)
İleride satmayı veya takas etmeyi planlıyorum  vendre ou echanger
Yedek parçaları kullanmaya devam ederim (örn. pil)
Eski teknoloji toplanabilirdir
Hatıra olarak saklıyorum
Ileride yeniden kullanmak veya güvenli bir şekilde elden çıkarmak
Yukarıda belirtilenlerin hiçbiri   (none of these answer)

Question Title

8. Eğer kullanmadığınız cep telefonunuzu çöpe atmayı seçiyorsanız, geri dönüşüme atmak yerine bu kararınızın aşağıdaki olası nedenlerini belirtin (uygun olan tüm seçenekleri işaretlebilirsiniz).

Question Title

9. Sizi eski cep telefonunuzu geri dönüştürmeye motive eden başlıca sebepler nelerdir?

Question Title

10. Bir sonraki telefonunuzu alırken, geri dönüştürülebilir olması için fiyatın yüzde kaçını fazladan ödemeye razı olursunuz? (Lütfen 1-100 arasında bir yüzde sayı belirtin)

Question Title

11. Lütfen cep telefonunuzu zamanı geldiğinde geri dönüşüme gönderme niyetinizi belirtiniz

Question Title

12. Aşağıdaki ifadelerin, telefonunuzu geri dönüştürme isteğiniz üzerinde ne kadar etkisi var? Lütfen aşağıdaki soruları yanıtlayarak bunları belirtin?

  Etkisi Yok Az etkisi var Orta etkisi var Güçlü etkisi var Çok güçlü etkisi var Uygulanamaz
Çevresel kaygı
Karşılık almak (para veya başka bir şey)
Bertaraf kolaylığı
Geri dönüşümü zorlayan bir yasa

Question Title

13. Aşağıdaki ifadelerden lütfen size uygun olanını işaretleyin.

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Çekimser Katılıyorum Tamamen katılıyorum Uygulanamaz
Eski cep telefonunu genel atıklara atmak kabul edilebilirdir
En azından geri dönüşüm kampanyası hakkında bilgim var
E-atıkların doğal kaynaklar, çevre ve halk sağlığı açısından sonuçlarını biliyorum.
Elektronik imhayı düzenleyen yasaları biliyorum
Ekolojik maliyetin ne olduğunu biliyorum

Question Title

14. Cinsiyetiniz?

Question Title

15. Hangi programda öğrencisiniz?

Question Title

16. Yaşınız nedir? (Lütfen 18-99 arasında yaşınızı belirtin)

T