Question Title

* 1. Aşağıdaki kişiler, okumak istediğim üniversiteyi seçerken kararımı etkiler:

  Çok Az Hiç
Aile ve akrabalar
Arkadaşlar
Üniversitedeki tanıdıklar
Dershanedeki rehber öğretmenler
Okuldaki rehber öğretmenler
Üniversite tanıtım ofisleri
Eğitim uzmanları
İlgili üniversitenin mezunları

Question Title

* 2. Aşağıdaki kaynakları, üniversite seçenekleri hakkında araştırma yaparken kullanırım:

  Çok Az Hiç
Gazeteler
Televizyon 
Radyo
Üniversitelerin websiteleri
Broşür,dergi gibi üniversitelerin tanıtım materyalleri
Facebook, Twitter gibi sosyal medya kanalları
Eğitim fuarları
Kampüs ziyaretleri
ÖSYM kitapçığı

Question Title

* 3. İlgilendiğiniz üniversite ilgili araştırma yaparken aşağıdakilerden hangisi veya hangilerini yaparsınız? 

Question Title

* 4. İlgilendiğiniz üniversite ile nasıl iletişim kurarsınız?

Question Title

* 5. Üniversitemi seçerken aşağıdakilere dikkat ederim:

  Çok Az Hiç
Üniversitenin tanınırlığı ve başarı sıralaması
Akademik kadrosu
Üniversitenin bulunduğu şehir
Mezunlarının başarısı
Burs olanakları
Yurtdışı bağlantıları
Sosyal/kültürel olanakları

Question Title

* 6. Üniversite/Lisans öğrenimimin tamamını ya da bir kısmını yurtdışında sürdürecek olsam yurtdışındaki üniversite ile ilgili aşağıdakileri dikkate alırım:

  Çok Az Hiç
Üniversitenin hangi ülkede/şehirde olduğu
Üniversitenin başarı sıralaması
Yurtdışında öğrenimin maliyeti
Mezun olduktan sonraki iş fırsatları

Question Title

* 7. Bölüm tercihi yaparken aşağıdakiler kararımı etkiler:

  Çok Az Hiç
Üniversitenin tanınırlığı ve başarı sıralaması
Akademik kadrosu
Bölüm mezunlarının başarısı
Mezuniyet sonrası iş fırsatları
Mezunların iş bulma oranı / hızı
Yurtdışında çalışma olanağı sunması
Burs olanakları

Question Title

* 8. Üniversitede okumak istediğiniz bölüm ya da bölümleri sıralayınız lütfen:

T