Question Title

* 1. Kurumsal Yapınız:

Question Title

* 2. Daha önce herhangi bir AB Programından doğrudan veya dolaylı olarak faydalandınız mı?

Question Title

* 3. AB Fonlarının firmaların rekabetçiliğinin artırılmasına yönelik projeleri desteklediğini biliyor muydunuz?

Question Title

* 4. Daha önce işletmelerin ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerini artırmak amacı ile uygulanan COSME programını duydunuz mu?

Question Title

* 5. COSME programı Türkiye’deki firmalar ile yurt dışındaki firmaların ticari ve teknolojik işbirliği yapmalarını desteklediğini biliyor muydunuz?

Question Title

* 6. COSME Programının alt programı olan aşağıdaki programlardan hangisini duydunuz(Birden çok seçenek işaretlenebilir)

Question Title

* 7. COSME Programının herhangi birisinden yararlandınız veya hizmet aldınız mı?

Question Title

* 8. Eğer 7. Soruya cevabınız hayır ise, yararlanmama nedenleriniz nelerdir? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)

Question Title

* 9. COSME programlarından aşağıdakilerden hangisinden yararlandınız veya hizmet aldınız(Birden çok seçenek işaretlenebilir)

Question Title

* 10. Size göre COSME Programının alt bileşenlerinden hangisi Türkiye için daha önemlidir?

Question Title

* 11. Ülkemizde COSME programından yeteri kadar faydalandığını düşünüyor musunuz?

Question Title

* 12. Eğer cevabınız “evet” dışında ise, sizce neden etkin olarak faydalanılamamıştır?

Question Title

* 13. Aşağıdaki programlardan hangisi veya hangilerini duydunuz? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)

Question Title

* 14. COSME programını nereden duydunuz? (Birden çok seçenek işaretlenebilir)

Question Title

* 15. COSME Programının bu zamana kadar Türkiye’ye fayda sağladığını düşünüyor musunuz?

Question Title

* 16. Sizce Türkiye yeni dönemde de AB’nin KOBİ’ler ile ilgili yeni programına katılmalı mıdır?

Question Title

* 17. Aşağıdaki logolardan daha önce gördüklerinizi/bildiklerinizi lütfen işaretleyiniz.

T