Değerli Paydaşlarımız;

Sizleri Suistimal Risk Yönetimi ve İç Soruşturmalar konusunda çalışmak, en iyi uygulama örneklerini incelemek, içerik ve metod oluşturmak üzere TEİD "Suistimal Risk Yönetimi ve İç Soruşturmalar" Çalışma Grubu'na katılmaya davet ediyoruz. 

Çalışma grubumuz 2 ayrı alt çalışma grubu olarak ayrılmıştır. Bu form ile katkıda bulunmak istediğiniz alt çalışma grubu/gruplarını da seçmenizi rica ediyoruz.

Teşekkür ederiz.

Etik ve İtibar Derneği

T