Question Title

* 1. İletişim Bilgileri

Question Title

* 2. Konu Başlığı: Toraks Radyolojisi
Olgu No : 1
Hazırlayanlar: Dr. Figen Demirkazık

ÖYKÜ: 36 yaşında, erkek hasta, 1 ay önce pankreastan ve paratiroid bezinden  kitle çıkarılmış, MEN 1 tanısı almış. Tarama amaçlı toraks BT çekilmiş.
        
SORU:
 Tanınız nedir?

Question Title

* 3. Konu Başlığı: Pediatrik Nöroradyoloji
Olgu No: 2
Hazırlayan: Dr. Kader Karlı Oğuz

ÖYKÜ: 12 yaşında, kadın hasta, bakış paralizisi
  
MRG; T2A aksiyel

  
MRG; T2A aksiyel

  
DTG; kortikospinal traktografi

  
DTG; kortikospinal traktografi


BT; 3B volume rendered

SORU: Tanınız nedir?

Question Title

* 4. Konu Başlığı: Abdomen Radyolojisi
Olgu No: 3
Hazırlayan: Dr. Ayşegül Öz

ÖYKÜ: 65 yaşında, erkek hasta, karaciğerdeki kitle nedeni ile tedavi altında, tedavinin 4. yılında rektal kanama
 2014
  2014
 2014
 2014
 2018
2018

SORU:
 Tanınız nedir?

Question Title

* 5. Konu Başlığı: Nöroradyoloji
Olgu No: 4
Hazırlayan: Dr. Cenk Eraslan

ÖYKÜ: 20 yaşında, kadın
2009’da polikistik böbrek hastalığı nedeniyle gelişen böbrek yetmezliği ve renal transplantasyon (+),
Posttransplant 9 yıldır steroid ve tacrolimus kullanımı nedeniyle immün supresyon (+),
10 gündür başağrısı, 2 gündür kusma, ekstremitelerde uyuşma, güç kaybı, dizartrik konuşma,
24 saat önce başlayan subfebril ateş ve nöbet geçirme öyküsü ile acil servise başvuru
                                 
Sol frontal lobda yerleşimli lezyon cerrahi olarak eksize edildi
SORU:
 Tanınız nedir?

Question Title

* 6. Konu Başlığı: Kas-İskelet Sistemi Radyolojisi
Olgu No: 5
Hazırlayan: Dr. Elçin Yıldız - Dr. Üstün Aydıngöz

ÖYKÜ: 29 yaş, kadın, ellerde ağrı

PD YB
Sol

              
T2A YB
Sağ
        
SORU:
 Tanınız nedir?

Question Title

* 7. Konu Başlığı: Kardiyovasküler Radyoloji
Olgu No: 6
Hazırlayan: Dr. Ahmet Erdemir - Dr. Tuncay Hazırolan

ÖYKÜ: 35 yaş, erkek, ekokardiyografide sol ventrikülde hipertrofi ve ejeksiyon fraksiyonunda azalma 

http://turkrad2018.com/wp-content/uploads/2018/11/Medya1.mp4
SORU:
 Tanınız nedir?

T