Merhaba,
Akademik bir çalışmayı desteklemek için vaktinizi rica ediyoruz.

Çalışma sırasında hiçbir kişisel bilgi istenmemekte olup, sonuçlar anonim olarak değerlendirilecektir.

Katılımcılar bu araştırmayı tamamlamak için ortalama 8 dakikalarını ayırıyor.

Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Question Title

* 1. Lütfen aşağıdaki soruları çalıştığınız organizasyondaki kültürel ortamı düşünerek cevaplayınız.

  1- Kesinlikle katılmıyorum 2- Katılmıyorum 3- Ne Katılıyorum / ne katılmıyorum 4- Katılıyorum 5- Kesinlikle katılıyorum
Organizasyonumuz insanların kendilerine ait birçok şeyi paylaştıkları büyük bir aile gibidir.
Organizasyonumuzda, dinamik ve girişimci bir ortam vardır. İnsanlar risk almaya ve kendilerini göstermeye isteklidir.
Organizasyonumuz sonuç odaklıdır. Ana eğilim işi başarmaktır. İnsanlar oldukça rekabetçi olup başarıya odaklanmışlardır.
Organizasyonumuz, kontrollü ve iyi yapılandırılmış bir yerdir. Genellikle biçimsel (resmi) prosedürler insanların ne yaptığını kontrol eder.
Organizasyonumuzda liderlik, genellikle, yön vermek (yol göstermek), kolaylaştırmak ve çalışanları geliştirmek ile nitelendirilir.
Organizasyonumuzun liderlik yaklaşımı, çalışanların girişimciliğini açığa çıkarmayı, yenilik yapmayı ve risk almayı destekleyen örnekler sergiler.
Organizasyonumuzda liderlik, genellikle, mücadeleci ve sonuç odaklı bir süreç olarak dikkate alınır.
Organizasyonumuzda liderlik, genellikle çalışanları koordine etme, organize etme, verimliliği destekleme ile nitelendirilir.
Organizasyonumuzun yönetim tarzı, ekip çalışması, görüş birliği ve katılım ile karakterize edilir.
Organizasyonumuzun yönetim tarzı, kişisel risk alma, yenilik yapma, özgürlük ve farklılık ile karakterize edilir.
Organizasyonumuzun yönetim tarzı, zorlu(sıkı) rekabet, yüksek beklentiler ve yüksek başarı ile karakterize edilir.
Organizasyonumuzun yönetim tarzı, çalışanların iş garantisi, uyum, öngörülebilirlik ve dengeli ilişkiler ile karakterize edilir.
Bağlılık ve karşılıklı güven organizasyonu bir arada tutan birleştiricidir. Adanmışlık ve coşku bunun yansımasıdır.
Yeniliğe ve gelişmeye adanmışlık, organizasyonu bir arada tutan birleştiricidir.
Başarı ve hedeflere ulaşmak, organizasyonu bir arada tutan birleştiricidir. Mücadele etmek ve kazanmak ortak gündemdir.
Resmi kural ve politikalar, organizasyonu bir arada tutan birleştiricilerdir. Organizasyonumuzun düzenli işleyişini sürdürmesi önemlidir.
Organizasyonumuz, insani gelişime yoğunlaşmıştır. Yüksek güven, açıklık ve katılım süreklidir.
Organizasyonumuz, yeni kaynaklara ulaşma ve yeni faaliyet alanları yaratmaya odaklıdır. Yeni şeyler araştırmak ve yeni fırsatlar gözetmek önemlidir.
Organizasyonumuz, rekabetçi eylemlere ve başarıya odaklıdır. Hedeflere ulaşmak ve pazarda kazanmak önemlidir.
Organizasyonumuz, süreklilik ve denge odaklıdır. Verimlilik, kontrol ve işlerin düzgün yürümesi önemlidir.
Organizasyonumuzun başarısı, insan kaynağı, ekip çalışması, çalışan bağlılığı ve insan odağını geliştirme temeline dayalıdır.
Organizasyonumuzun başarısı, farklı ve en yeni ürün ve yöntemlere sahip olma temeline dayanır. Ürün liderliği ve yenilikçi olmak önemlidir.
Organizasyonumuzun başarısı, pazarda kazanmak ve rekabete karşı koymak temeline dayanır. Rekabetçi pazar liderliği önemlidir.
Organizasyonumuz başarıyı verimlilik temeline dayandırır. İş tesliminde güvenilirlik, düzgün işleyen planlar ve düşük maliyetli üretim başarı kriterleridir.

T