Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Şirket / Firma Bilgileri

Question Title

* 2. Şirket Yetkilisi 

Question Title

* 3. Kurumsal Web sitesi bilgileri

Question Title

* 4. Ürün Grupları

Question Title

* 5. Ürün Yaş Grupları (birden fazla cevap seçebilirsiniz.)

Question Title

* 6. Tüm Ürünler - %'lik dağılım veriniz

Question Title

* 7. Üretim Altyapınız ve Kapasiteniz

Question Title

* 8. Yıllık İhracat Toplamınız

Question Title

* 9. Markalı ve / veya Fason İhracat Oranlarınız?

Question Title

* 10. İhracat Pazarlarınız - %'lik dağılım veriniz

Question Title

* 11. Sahip olduğunuz Sertifikalar, Sosyal Uygunluk ve diğer belgeleriniz, sertifikalarınız? 

0 / 11 yanıtlandı
 

T