Emotional Awareness Questionnaire

Rieffe ve ark. tarafından 2008 yılında son hali verilen Duygusal Farkındalık ölçeği, adapte olarak duygu durumlarını düzenleyebilme becerisinin bir ön koşulu olarak kabul edilen duygusal farkındalık özelliğini ölçmek üzere geliştirilmiştir. Aşağıda, Soru 2 de verilen 30 maddelik bu ölçek, bireylerin kendi duygu durumlarını (1) ne derece takip edebildiklerini ve geçmiş yaşantıları ile ilişkilendirerek nasıl anlamlandırdıklarını ve (2) ne derece ifade edebildiklerini veya ifade edebilmeyi önemseyip önemsemedikleri olarak iki temel başlıkta gözlemeyi amaçlamaktadır. İlgilenenler, ölçekle ilgili güvenirlik ve geçerlilik çalışmalarına aşağıdaki kaynaktan ulaşabilirler.  


Rieffe, C., Oosterveld, P., Miers, A. C., Terwogt, M. M., & Ly, V. (2008). Emotion awareness and internalising symptoms in children and adolescents: The Emotion Awareness Questionnaire revised. Personality and Individual Differences, 45(8), 756-761.

Question Title

* 1. Katılımcı numaranız olan TC Kimlik Numaranızın son 5 hanesini
giriniz.

Question Title

* 2. Sizin için en doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Question Title

* 3. Sizin için en doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Question Title

* 4. Aşağıda 30 kısa cümle yer almaktadır. Her cümle sizin hislerinizle ilgili nasıl hissedeceğiniz ya da ne düşüneceğiniz hakkındadır. Her bir cümle için "doğru değil" veya "doğru" ya da aradaki seçeneklerinden birini işaretlemeniz istenmektedir. Size en çok uyan seçeneği işaretleyiniz. Unutmayın ki, farklı bireyler hisleri ile ilgili farklı fikir ve hislere sahiptir. Dolayısı ile, cevaplarınız sadece sizin ne düşündüğünüzle ilgili olduğu için, bu ölçekte doğru ya da yanlış cevap yoktur.

  Doğru değil Pek doğru değil Bazen doğru Çoğu zaman doğru Doğru
1. Nasıl hissettiğim konusunda çoğunlukla kafam karışık ya da şaşkınımdır.
2. Benim için bir arkadaşıma nasıl hissettiğimi anlatmak zordur.
3. İnsanların benim nasıl hissettiğimi bilmelerine gerek yoktur.
4. Eğer korkmuşsam veya endişelenmişsem, bunu karnımda hissederim.
5. Arkadaşlarımın nasıl hissettiğini bilmek benim için önemlidir.
6. Canım sıkkın ya da üzgün olduğumda neden olduğunu anlamaya çalışırım.
7. Üzgün müyüm, kızgın mıyım, yoksa başka bir şey mi hissediyorum, bilmek zordur.
8. Herhangi birisiyle nasıl hissetiğim hakkında konuşmak bana zor gelir.
9. Bir şey canımı sıktığında, onu içime atarım.
10. Canımı sıkan bir şey olduğunda bu vücuduma da yansır.
11. Arkadaşlarımın nasıl hissettiğini bilmek istemem.
12. Hislerim, ne olup bittiğini anlamamda bana yardımcı olur.
13. Ne tür duygular içinde olduğumu asla tam olarak bilemem.
14. İç dünyamda ne hissettiğimi bir arkadaşıma kolayca açıklayabilirim.
15. Canım sıkkınsa da kızgınsam, bunu saklamaya çalışırım.
16. Korkmuş ya da gerginsem, vücudumda herhangi bir şey hissetmem.
17. Eğer bir arkadaşımın canı sıkkınsa, nedenini anlamaya çalışırım.
18. Bir sorunum olduğunda, bunun hakkında ne hissettiğimi bilmek bana yardımcı olur.
19. Canım sıkkın olduğunda, üzgün; korkmuş; ya da kızgın olup olmadığımı bilemem.
20. Canım sıkkın olduğunda, bunu göstermemeye çalışırım.
21. Bir şeyler canımı sıktığında, vücudumda farklı bir his olur.
22. Arkadaşlarımın iç dünyalarında nasıl hissetiklerini önemsemem.
23. Nasıl hissettiğimi anlamak benim için önemlidir.
24. Bazen canım sıkkın olduğunda nedenini bilmiyorum.
25. Kötü hissediyorsam bu kimseyi ilgilendirmez.
26. Üzgün hissettiğimde vücudum zayıf düşer.
27. Arkadaşlarımın nasıl hissettiğini genellikle bilirim.
28. Bir konuda kötü hissediyorsam, mutlaka sebebini bilmek isterim.
29. Neden kızgın olduğumu bazen anlamlandıramıyorum.
30. Bir şeyin ne zaman canımı sıkacağını ya da sıkmayacağını bilemem.

Question Title

* 5. Kendi duygusal farkındalık düzeyinizi kendiniz puanlasanız, 0-100 arasında kendinize ne puan verirdiniz? Aşağıda verilen skalada, "hiç" için 0 noktasında duran yuvarlağı istediğiniz kadar sağa kaydırarak kendi duygusal farkındalık düzeyinizi belirtiniz.

0 100
Temizle
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarınıza göre duygusal farkındalığınız şu an daha mı yüksek sizce?

Question Title

* 7. Sizce duygusal farkındalık nedir?

T