Screen Reader Mode Icon

Ankete Yönelik Açıklama

Aşağıda yer alan sorular, Aydın Ticaret Odası tarafından başlatılan "Aydın Çıldır Havaalanının Yolcu Trafiğine Açılması Fizibilite Projesi" kapsamında hazırlanmıştır. Anketin amacı,  Aydın Ticaret Odası üyelerinin Çıldır Havaalanına yönelik tutumlarını ve havaalanının yolcu trafiğine açılma ihtiyacının büyüklüğünü öngörebilmektir. 

İlk dört soru anketi cevaplayan kişilerin demografik yapısını ortaya koymayı amaçlamakta olup, teknik sorular beşinci sorudan itibaren başlamaktadır. Anket anonim bir şekilde hazırlandığı için katılımcıların kimliğine yönelik sorulara yer verilmemiştir. 

Bu anket toplam 23 sorudan oluşmakta olup, tahmini tamamlanma süresi yaklaşık 10-15 dakikadır. Anketi yarım bırakmamanız yapılacak analizlerin tutarlılığı açısından büyük önem arz etmektedir.

Teşekkür ederiz.

Question Title

* 1. Cinsiyetiniz?

Question Title

* 2. Yaşınız nedir?

Question Title

* 3. Eğitim durumunuz nedir?

Question Title

* 4. Ailenizin aylık ortalama toplam geliri nedir? (Aileye gelir getiren tüm ücret, emekli aylığı, kira vb. gelirlerinin toplamı)

Question Title

* 5. Hangi ilçede yaşıyorsunuz?

Question Title

* 6. Lütfen Aydın Ticaret Odasında ait olduğunuz meslek grubunu işaretleyiniz. 

Question Title

* 7. Geçmişte şahsen hiç İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nı kullanarak bir uçuş yaptınız mı?

0 / 23 yanıtlandı
 

T