Birlikte. Daha Güçlü.

İş yaşamında sahip olduğunuz bilgi ve deneyimi BizBizzeli girişimci kadınlarla paylaşmak ister misiniz?

BizBizze'nin işini kurmak ya da işini güçlendirmek isteyen kadın girişimcileri için yürüttüğü mentorluk programında gönüllü mentor olabilirsiniz. 

Mentorluk programı ile mentorlerin, girişimci kadınların iş fikrini hayata geçirmesini ya da işini geliştirmesini destekleyecek yönlendirici bilgi ve deneyimlerini paylaşmasını hedefliyoruz.

Programımıza gönüllü mentor olarak kayıt olmanız halinde BizBizze tarafından sizinle eşleştiren girişimci / girişimci adayıyla 6 seans mentorluk görüşmesi yapmanızı bekliyoruz. 
Mentorluk programı sona erdikten sonra BizBizze tarafından size iletilen program değerlendirme formunu doldurarak BizBizze'nin mentorluk programının geliştirilmesine katkı sunmanızı umuyoruz.

Question Title

* 1. Ad - Soyadı:

Question Title

* 2. Doğum Tarihi:

Tarih/Saat

Question Title

* 3. İletişim Bilgileri:

Question Title

* 4. Eğitim

Question Title

* 5. Girişiminiz hakkında

Question Title

* 6. Pozisyonunuz (Kurucu, Kurucu Ortak, Yönetici Ortak, Kurucu & CEO vb. )

Question Title

* 8. Girişimci olarak deneyim süreniz

Question Title

* 9. LinkedIn Adresiniz (Varsa):

Question Title

* 10. Aşağıdaki alanlardan hangisinde mentor olarak destek verebilirsiniz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

Question Title

* 11. Uzmanlık alanınız yukarıda belirtilmiyorsa lütfen buraya yazınız:

Question Title

* 12. Aşağıdaki kutuya lütfen kısa özgeçmişinizi/bio'nuzu yazınız. (En fazla 300 kelime)

Question Title

* 13. Aralık 2018-Mayıs 2019 (6 ay) tarihleri arasında ayda en fazla 2 saatinizi mentorluk için ayırabilecek misiniz?

Question Title

* 14. Daha önce (gayriresmi olarak veya bir program kapsamında) mentorluk yaptınız mı?

Question Title

* 15. Eğer yanıtınız EVET ise, lütfen deneyiminiz hakkında bilgi veriniz.

Question Title

* 16. Eklemek istedikleriniz:

Question Title

* 17. Bizbizze Kadınlar İçin Fikir Destek Derneği (“Bizbizze”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Bizbizze’nin koruması altındadır. Bizbizze, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ
Bizbizze olarak kişisel verilerinizi aramızdaki sözleşmenin ifası gereği ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Bizbizze’nin meşru menfaatleri için gerekli olması nedeniyle işliyoruz.
Sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, online ortamda hazırladığımız formu tarafınızın doldurması aracılığıyla topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ
Sizin; ad, soyadı, doğum tarihi, eğitim durumu, adres, telefon, e-posta, iş deneyimleri, mevcut iş durumu, verilerinizi sizlere mentee eşleşmesi yapabilmek ve BizBizze ile iletişim kurabilmeniz amacıyla işlemekteyiz.
Mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek adına yalnızca gerekli olan kişisel verilerinizi işliyoruz.
Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI
İletişim bilgilerinizi yalnızca sizinle iletişime geçmesi için menteenizle paylaşıyoruz.
KVK Kapsamında daha detaylı bilgi edinmek ve temel haklarınızı öğrenebilmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kabul ediyor musunuz?

T