Sayın Katılımcı

Bu anket, 'Sponsorluğun Türkiye'deki Sporun Gelişimine Etkisi: Spor Sponsorluğu Üzerine Bir Araştırma' başlığı adı altında oluşturulmuş olup sponsorluğun sponsor markaya ve sponsor olunan markaya olan etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. 

Bu çalışmaya katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu çalışmadan elde edilecek bilgiler tamamen bilimsel araştırma amacı ile kullanılacak olup kişisel bilgileriniz gizli tutulacaktır ve üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmayacaktır.

Bu anket 4 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kişisel bilgilerinize ilişkin sorular, diğer 3 bölümde ise çalışmanın amacına ilişkin ifadeler yer almaktadır. Değerlendirmenin sağlıklı olabilmesi için bütün soru ve ifadelerin mümkün olduğu kadar açık ve samimi bir şekilde cevaplandırılması gerekmektedir. Anket çalışmasına katılımınızdan ötürü şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Question Title

* 1. Cinsiyetiniz

Question Title

* 2. Yaşınız

Question Title

* 3. Eğitim durumunuz

Question Title

* 4. Bir takım taraftarlığınız bulunuyor mu?

Question Title

* 5. Lütfen aşağıda yer alan ve ilgi alanınıza giren spor dalını işaretleyiniz.

T