Büyük 5 Kişilik Kuramına göre nasıl bir kişiliğe sahipsiniz?

Big 5 Personality Assessment Scale: Bu ölçek, kişilik tipleri üzerine geliştirilmiş farklı kuramlardan biri olan Beş Faktör Kuramına göre hazırlanmış çok popüler bir kişilik ölçeğidir. Kişilerin kendilerine yazılı olarak verilen bir seri ifadeye katılma düzeylerine göre kişiliklerinin belirlendiği bu ölçekte beş faklı kişilik özelliği tanımlanmıştır: dışa dönüklük, uyumluluk, duygusal denge, sorumluluk ve deneyime açıklık. Dünya çapındaki birçok özerk şirketin insan kaynakları birimi iş başvurusu sırasında adaylardan bu ölçeği cevaplamalarını isteyebilmektedir. Aşağıdaki ölçek bu testin kısa formlarından biridir (Türkçe versiyonunun güvenirlik ve geçerlik çalışması için bknz. Morsunbul, (2014). [The validity and reliability study of the Turkish version of quick big five personality test. Dusunen Adam, 27(4), 316).]
 
Email adresiniz, eğer yazarsanız, bağlantı bilginiz olarak ayrı bir dosyada kaydedilmekte ve analizlerde kullanılmamaktadır. Bu çalışmada sizden toplanan veriler isimsiz olarak kalacak ve sadece bilimsel amaçla kullanılacaktır. Sizden toplanan verilerin kullanılabilmesi için Duygu Cetveli Uygulaması Gönüllü Katılım Formu'nu doldurmanız gerekmektedir. Uygulamamıza gönüllü olarak katılıp çalışmamıza kişiliğinizle renk ve derinlik kattığınız için teşekkürler.

Question Title

* 1. Katılımcı numaranız olan TC Kimlik Numaranızın son 5 hanesini
giriniz.

Question Title

* 2. E-mail adresinizi giriniz

Question Title

* 3. Cinsiyetiniz nedir?

Question Title

* 4. Kendinizi nasıl görüyorsunuz? 

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Biraz katılmıyorum Ne katılmıyorum ne de katılıyorum Biraz katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
1. Cana yakın
2. Yardımsever
3. Nazik 
4. Birlikte çalışmayı seven 
5. Uyumlu
6. Anlayışlı
7. Mesafeli
8. Sessiz
9. İçe dönük
10. Konuşkan
11. Utangaç
12. Çekingen
13. Dağınık
14. Dikkatli
15. Tertipli
16. Dakik
17. Düzenli
18. Sistemli
19. Hırçın
20. Gergin
21. Alıngan
22. Kaygılı
23. Ürkek
24. Endişeli
25. Hayal gücü geniş
26. Meraklı
27. Bilgili
28. Yenilikçi
29. Sanatçı ruhlu
30. Yaratıcı

T