EBELİK MESLEKİ ÖZ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Aşağıda bilgileri yer almakta olan bir araştırma çalışmasına katılmanız istenmektedir. Çalışmaya katılıp katılmama kararı tamamen size aittir. Katılmak isteyip istemediğinize karar vermeden önce araştırmanın neden yapıldığını, bilgilerinizin nasıl kullanılacağını, çalışmanın neleri içerdiğini,  olası yararları ve risklerini ya da  rahatsızlık verebilecek yönlerini anlamanız önemlidir. Araştırmada kişisel bilgi talebimiz olmamakla birlikte, kıyaslama yapabilmek amacı ile yaş, cinsiyet gibi demografik bilgiler istenmektedir. Ancak kimlik bilgisi istenilmemektedir. Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okumak için zaman ayırınız. Eğer çalışmaya katılma kararı verirseniz, Çalışmaya Katılma Onayı Formu’nu imzalayınız Çalışmadan herhangi bir zamanda ayrılmakta özgürsünüz. Çalışmaya katıldığınız için size herhangi bir ödeme yapılmayacak ya da sizden herhangi bir maddi katkı/malzeme katkısı istenmeyecektir.
Katılacak olduğunuz bu çalışma ebelik mesleğinin daha da güçlenmesi, mesleki standartlar ve gelecekteki çalışma alanına yönelik tespitler yapmak, politika geliştirmek amacıyla uygulanmaktadır. Bu anket Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen First Touch projesi kapsamında yapılmaktadır.  Bu anket aynı anda İngilizce, Almanca ve Yunanca çevirileri ile de yurt dışında dolaşıma başlayacak olup, farklı ülkelerde ebelik alanında çalışanların görüşleri alınacaktır. Katılım ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz. First Touch Proje Koordinatörü Bilim Uzmanı Ebe Emel GÜDEN / Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Ar-Ge Sorumlusu

Question Title

* 1. Ankete katılım onay bölümü

Question Title

* 2. Katılımcının yaşadığı ülke

Question Title

* 3. Yaşınız

Question Title

* 4. Cinsiyetiniz

Question Title

* 6. Kaç yıldır ebelik mesleği yapıyorsunuz?

Question Title

* 7. Görev yaptığınız iş yeri aşağıdakilerden hangisidir?

Question Title

* 8. Halen çalışmakta olduğunuz ünit aşağıdakilerden hangisidir?

Question Title

* 9. Mesleği seçmenizdeki en büyük etken nedir? ( Birden fazla seçim yapabilirsiniz)

Question Title

* 10. Mesleğe ilişkin algılarınız aşağıdakilere göre hangisidir?

  Evet Kısmen Hayır
Mesleğimi severek yapıyorum
Mesleğimin, kişilik özelliklerime uygun olduğunu düşünüyorum
Mesleğimin statüsünün yüksek olduğunu düşünüyorum
Yıpratıcı bir meslek olarak görüyorum
Mesleğimden yeterince maddi doyum sağlıyorum

Question Title

* 11. Mesleğe ilişkin beklentileriniz aşağıdakilere göre hangisidir.

  Evet Kısmen Hayır
Mesleki anlamda, geleceğe bakış açım olumsuz
Mesleğe yeni katılacak ebelerin, şimdiki ebelerden daha bilgili olacaklarını düşünüyorum
Mesleğimizin statüsünün gelecekte daha iyi olacağını düşünüyorum
Gelecekte ekonomik koşullarımızın iyileştirileceğini düşünüyorum

Question Title

* 12. Mesleğinize ilişkin bireysel beklentileriniz aşağıdakilere göre hangisidir?

  Evet Kısmen Hayır
Meslekte ilerlememi sağlayacak daha üst öğrenimler yapmayı planlıyorum (Yüksek lisans, Doktora vb)
Gelecekle ilgili hiç bir beklentim yok. Çalışma sürem dolunca emekli olmayı düşünüyorum
İş yerimde görevde yükselme yaşayacağımı düşünüyorum

Question Title

* 13. Halk Sağlığı Faaliyetleri

  Hiç bir zaman Nadiren Çoğu zaman Her zaman
Epidemiyoloji ve toplumu tanıma ilkeleri ve göstergelerini bilirim
Sağlığın geliştirilmesi doğrultusunda halk sağlığı eğitimleri yapabilirim
Toplumda hastalıkların önlenmesi için bağışıklama çalışması yapabilirim

Question Title

* 14. Aile Planlaması

  Hiç bir zaman Nadiren Çoğu zaman Her zaman
Üreme anatomisi ve fizyolojisini anlatabilecek yeterliliğe sahibim
Üreme fizyolojisinde hormonlar ve dengelerini bilirim
Çiftlerin en uygun aile planlaması yöntemi seçiminde yeterli danışmanlık sağlayabilirim
Rahim içi araç takabilirim
Acil kontrasepsiyon konusunda danışmanlık yapabilecek yeterlilikte bilgiye sahibim
Meme muayenesi yapabilirim
İnfertil çiftlere uygun danışmanlık verebilirim
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda danışmanlık verebilirim

Question Title

* 15. Pelvik muayene

  Hiç bir zaman Nadiren Çoğu zaman Her zaman
Dış genital organlara ait anormal bulguları değerlendirebilirim
Bimanuel vaginal muayene yapabilirim.
Uterus pozisyonunu bimanuel muayene ile belirleyebilirim
Serviks muayenesi yapabilirim
Serviks tarama için örnek alabilirim

Question Title

* 16. Gebelik süreci

  Hiç bir zaman Nadiren Çoğu zaman Her zaman
Gebelik testi uygulayabilirim
Beklenen doğum tarihini hesaplayabilirim
Gebelikte ortaya çıkabilecek anormal bulguları bilirim
Gebelikte ortaya çıkabilecek anormal durumlar karşısında tıbbi ve ilaç dışı yöntemler hakkında danışmanlık sağlayabilirim
Gebelik sürecinde temel laboratuvar bulgularının normal değerlerini bilirim
Fetal kalp atım hızını ölçebilirim
Fetal kalp hızı anomalilerini değerlendirebilirim
Leopold manevralarını uygulayabilirim
Gebelik haftasına göre beklenen fundus yüksekliğini değerlendirebilirim
Gebelikte uygulanacak testleri bilirim
Gebenin sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmesi için yeterli danışmanlık verebilirim
Aileye, doğuma ve ebeveyn olmaya hazırlık eğitimi verebilecek yetkinlikteyim

Question Title

* 17. Doğum Eylemi

  Hiç bir zaman Nadiren Çoğu zaman Her zaman
Elektronik fetal monitorizasyon ile fetal iyilik halini değerlendirebilirim
Gerekli durumda mesaneyi boşaltmak için üriner katater uygulayabilirim
Gerekli durumda lavman yapabilirim
Vajinal muayene ile dilatasyon, efasman, iniş, prezente olan kısım, pozisyon, membranların durumu ve pelvis uygunluğunu tam bir pelvik muayene ile değerlendirebilirim
Amniyotik kesesi bütünlüğünü kontrol edebilirim
Vaginal muayene ile kordonu kontrol edebilir ve sarkma durumunda ilk yardım tekniklerini bilirim
Doğum eyleminde, ağrı yönetimi için anneye nonfarmokolojik yöntemlerle destek olurum
Doğum eyleminde normalden sapma durumlarını zamanında tespit eder, uygun müdahaleyi yapabilirim
Gebeyi olası sezaryen doğum durumlarda pre-op hazırlayabilirim
Gerekli durumda epizyotomi uygulayabilirim
Tekiz baş prezantasyon doğumu yönetebilirim
Tekiz makat prezantasyon doğumu yönetebilirim
Acil durumlarda çoğul gebelik doğumu yönetebilirim
Yan geliş prezantasyonu tanımlayabilirim
Epizyotomi / perine laserasyonu tamiri tekniklerini uygulayabilirim
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2018 önerilerindeki gibi kordonun en az 1 dakika beklenerek geç kesilmesini uygularım
Doğum sonrası kordon kesimi ve bakımını sağlayabilirim
Plasenta doğumunu yönetebilirim
Doktor olmadığı durumlarda elle halas tekniğini uygulayabilirim
Doğumdan sonra vajinal kanamayı değerlendirebilirim
Maternal kan kaybını değerlendirebilirim
Obstetrik acil durumlarda gebenin transferini sağlayıp, erken müdahalelerini uygulayabilirim
Acil durumlarda İnternal Bimanuel kompresyon ve aortik kompresyon uygulayabilirim
Yetişkin CPR uygulayabilirim

Question Title

* 18. Doğum sonrası bakım ve danışmanlık

  Asla Nadiren Çoğu zaman Her zaman
Epizyotomi bakımı danışmanlığı sağlayabilirim
Sezaryen ile doğum yapan anneye post-op bakım verebilirim
Anne sütünün özelliklerini anlatabilirim
Anne ve bebek için anne sütünün faydalarını anlatabilirim
Emzirme sorunlarına yönelik danışmanlık verebilirim
Meme sorunlarına yönelik danışmanlık verebilirim
Uterus involüsyonunu değerlendirebilirim
Lohusa dönemi enfeksiyon bulgularını tanıyabilirim
Lohusa dönemi depresyon bulgularını tanıyabilirim
Lohusa dönemi patolojik kanama bulgularını tanıyabilirim
Özel ilgi gerektiren adölesan ve cinsel şiddet mağdurlarına yönelik destek sağlayabilirim
Bebeğin kaybı ile neticelenmiş doğumlarda anneye destek sağlayabilirim

Question Title

* 19. Yeni doğan bakımı ve muayenesi

  Asla Nadiren Çoğu zaman Her zaman
Yenidoğanın fizik muayenesini yapabilirim
APGAR skorlaması yapabilirim
Bakım gerektiren sağlık sorunu olan yenidoğanın ihtiyaçlarına özel bakım sağlayabilirim
Anne veya babanın şartlar uygun ise bebekleri ile ten tene temasını sağlayabilirim
Acil durumlarda yenidoğan resüsitasyonu yapabilirim

Question Title

* 20. Mesleki gelişim

  Asla Nadiren Çoğu zaman Her zaman
Teknolojik gelişmeleri takip ederim
Mesleğime yönelik akademik gelişmeleri takip ederim
Mesleğimin gelişimi için araştırmalar yaparım
Mesleğimin gelişimi için kurslara katılırım
Mesleğimin gelişimi için kongre ve sempozyumlara katılırım
Ebelikle ilgili derneklere üyeyim
Mesleğimi etik kurallar ve ilkeler doğrultusunda gerçekleştiririm
0 / 20 yanıtlandı
 

T