DOKTORA ÖĞRENCİSİ ANKETİ

Sayın Doktora Öğrencisi,

Bu çalışma Ankara Kalkınma Ajansı'nın Desteği ile Ankara Sanayi Odası ve OSTİM Sanayici ve İş Adamları Derneği ortaklığıyla yapılmaktadır. Çalışmamızın temel amacı sanayiciler ile doktora öğrencilerini bir araya getirecek yöntemleri belirlemektir.

Bu amaçla hazırlanmış olan anketimiz toplam 5 dakikanızı alacaktır. Katılımınız bizler için çok değerlidir ve yanıt formlarından çıkarılacak sonuç raporu, Sanayi-Üniversite işbirliğinin artırılması için politikalar geliştirilmesinde ve Ankara'dan beyin göçünün azalttılması konusunda politikalar üretilmesi çerçevesinde değerlendirilecektir.

Şimdiden teşekkür ederiz.

Ankara Sanayi Odası
Ostim Sanayici ve İş Adamları Derneği 
Gelecek Araştırmaları Derneği

Question Title

* 1. Yaşınızı belirtiniz

Question Title

* 2. Cinsiyetinizi belirtiniz

Question Title

* 3. Doktora eğitminizi hangi programda yapıyorsunuz?

Question Title

* 4. Doktora eğitiminizde hangi aşamadasınız?

Question Title

* 5. Tez başlığınız nedir?

Question Title

* 6. Doktora tez konunuza nasıl karar verdiniz?

Question Title

* 7. Doktora tez konunuzu seçmede aşağıdakilerin önem derecesini belirtiniz.

  Kesinlikle katılıyorum Katılıyorum Az katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle katılmıyorum
Tez konum önemli değil, önemli olan doktor unvanını alabilmek
Tez konum ile alanımdaki bir problemi çözmek benim için önemli
Tez konumun uygulanabilir olması çok önemli
Tez konumun bir sanayi firmasında ürün ve üretim süreci geliştirilmesinde kullanılmasını isterim
Tezim sanayi firmalarında ürün veya üretim süreci geliştirilmesine uygundur
Tezimi tamamlamadan sanayi işletmeleriyle paylaşabilirim
Tez konum çerçevesinde sanayi firmalarıyla işbirliği yapmak isterim
Ankara'daki sanayi firmalarının tez konuma uygun hangi faaliyetleri gerçekleştirdiğini biliyorum
Ankara'daki sanayi firmalarının tezimin konusuna uygun teknolojik yeterlilikleri olup olmadığını biliyorum
Tez konuları sanayicilerin AR-GE veya Yenilik fikirlerinden oluşturulabilir 
Tez konumu belirlerken sanayinin ihtiyaçlarını gözden geçirdim

Question Title

* 8. Tez çalışmanızın sanayide uygulanabilir olduğunu düşünüyor musunuz?

Question Title

* 9. Tez süreçlerinizde sanayi ile iletişim kurdunuz mu? 

Question Title

* 10. Tezinize karar verirken, tez konununuzun sanayide uygulanabilir bir konu olması yönünde danışmanınızdan bir telkin/tavsiye aldınız mı?

Question Title

* 11. Tezinizin sonucunda çıkacak ürünün veya üretim sürecinin sanayide veya herhangi bir alanda (pratikte) faydalı olacağını düşünüyor musunuz?

Question Title

* 12. Tez sürecinde gerçek bir üretim merkezini uygulama laboratuvarı olarak kullanmak ister misiniz?

Question Title

* 13. Sanayi-Üniversite işbirliğinin sanayiye ne gibi etkileri olur belirtiniz.

  Kesinlikle katılıyorum Katılıyorum Az katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle katılmıyorum
Üniversitelerin araştırma altyapısına ve insan kaynaklarına erişim sağlanmış olur
Ar-Ge konusunda üniversite ve sanayinin kaynakları verimli ve etkin biçimde kullanmaları sağlanmış olur
Üniversite sanayi işbirliği sonucunda elde edilen birikimin uygulamaya (ürüne) dönüşmesiyle ekonomik anlamda kazanç ve iş potansiyeli oluşturulmuş olur
Sanayide kullanılan teknolojilerin genişlemesi ve yenilenmesine katkı sağlanmış olur
Üniversitelerin sanayinin ihtiyaç duyduğu yeni teknoloji alanlarına girebilmelerine olanak ve fon oluşturur
Üniversitelerin sürekli eğitim faaliyetlerinden faydalanılmış olur
Bölge ve ülkeye karşı sosyal sorumluluk görevi yerine getirilmiş olur

Question Title

* 14. Sanayi-Üniversite işbirliğinin doktora öğrencilerine ne gibi etkileri olur?

  Kesinlikle katılıyorum Katılıyorum Az katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle katılmıyorum
İşbirliği teorik bilgiler ile uygulama becerisini bütünleştirir
İş bulma olanağı sağlar
Bireyin özgüveni artar
Sorumluluk duygusu gelişir
Çalışma alışkanlıkları olumlu yönde gelişir
Mesleki ve teknik becerilerinin gerçek iş ortamında gerçekleşmesini ve oluşumunu temin eder
Tatmin duygusu beyin göçünü azaltıcı yönde rol oynar

Question Title

* 15. Doktora sonrasındaki kariyer beklentiniz nedir?(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)

Question Title

* 16. Sizinle iletişim kurmamızı isterseniz lütfen iletişim bilgilerinizi bırakınız.

T