Question Title

* 1. İnternet ile ilgili ne tür sorunlar yaşıyorsunuz?

Question Title

* 2. Uzaktan Öğretim Sistemi(OYS) ile ilgili ne tür sorunlar yaşıyorsunuz?

Question Title

* 3. Web Mail Sistemi ile ilgili ne tür sorunlar yaşıyorsunuz?

Question Title

* 4. Bilgi İşlem personellerinin tutum ve davranışları ile ilgili sorunlar yaşıyor musunuz?

Question Title

* 5. Mobil uygulama ile ilgili sorunlar yaşıyor musunuz?

Question Title

* 6. Web sitesi ie ilgili sorunlar yaşıyor musunuz?

Question Title

* 7. OBS sistemi ile ilgili ne tür sorunlar yaşıyorsunuz?

Question Title

* 8. EBS sistemi ile ilgili ne tür sorunlar yaşıyorsunuz?

Question Title

* 9. Portal kullanımı ile ilgili ne tür sorunlar yaşıyorsunuz?

Question Title

* 10. HKÜ Bilgi İşlem hizmetlerini (İnternet, Web, Mail, Mobil, Uzaktan Eğitim Bilgi paketi gibi) genel olarak Güçlü Yön / Fırsatlar açısından Zayıf Yön / Tehditler açısından değerlendiriniz?

T