Öneri Veren Kişinin

Önerinin Adı

Önerinin Açıklaması (Maksimum 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde açıklayınız)

Sağlayacağı Faydalar *(Maksimum 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde açıklayınız)

Önerinin Sağlayacağı Tahmini Gelir Artışı Ya da Tasarruf Beklentisi:

Etki Boyutu: Önerinin getireceği faydanın etki boyutu belirtilmelidir.

*Önerinin iş yöntemleri, kullanılan sistemler, ortam ve çalışanların tutumunda yaratacağı etki ve önerinin  mevcut durumda nasıl bir iyileştirme getireceği, iyileştirmenin nasıl ve nerede kullanılacağı belirtilmelidir.

T