ÇEİS Çimento Sektörü İSG Bilgi Yarışmasına katıldığınız için teşekkür ederiz.

Soruların doğru yanıtları aşağıda kırmızı olarak işaretlenmiştir.

1. 6331 İSG Kanuna göre; “Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi,” bu tanım aşağıdakilerden hangisi için doğrudur?

Çalışan Temsilcisi
Destek Elemanı
Sendika Temsilcisi
Acil durum ekip üyesi
2. İşyeri sağlık kayıtları ile ilgili olarak aşağıda verilenlenden hangisi yanlıştır?

Erişimi sınırlı olmalıdır
En az 15 yıl saklanmalıdır
Her önleyici periyodik muayenede yeniden ayrıntılı olarak doldurulmalıdır
Gerekli hallerde yöneticilere kopyası verilebilir.
3. Biyolojik etkenlerin enfeksiyon risk düzeyine göre sınıflandırılmasında “İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler” hangi grupta yer alır?

Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grup 4
4. “İnsanların yaralanması, hastalanması; malın, çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek potansiyel kaynak ve durum.” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

Risk
Tehlike
Olay
Kaza
5. Kişisel Koruyucu Ekipman/ Donanım kullanmak ……” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Tehlikenin ortaya çıkma olasılığını azaltır.
Tehlikenin etkisini azaltır.
Tehlikeyi kaynağında önler.
Olayın oluşumunu engeller.
6. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risk etmenlerinden biri değildir?

Titreşim
Gürültü
Stres
Radyasyon
7. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği'ne göre; Zorunluluk/Emredici işareti anlamı ve amacına gelen güvenlik rengi aşağıdakilerden hangisidir?

Yeşil
Sarı
Mavi
Kırmızı
8. EKED adımları hangi seçenekte doğru verilmiştir?


Hazırla – Bildir – Kilitle Etiketle - Kapat Gücü Kes – İzole Et - Sıfır Enerji – Dene – Çalışmayı Gerçekleştir - Kontrol Et - Eski Konumuna Getir.
Hazırla – Bildir – Kapat Gücü Kes – İzole Et – Kilitle Etiketle- Sıfır Enerji – Dene – Çalışmayı Gerçekleştir - Kontrol Et - Eski Konumuna Getir.
Hazırla – Bildir – Sıfır Enerji - Kapat Gücü Kes Kilitle Etiketle - İzole Et - Dene – Çalışmayı Gerçekleştir - Kontrol Et - Eski Konumuna Getir.
Hazırla – Bildir – İzole Et– Sıfır Enerji - Kapat Gücü Kes Kilitle Etiketle - Dene – Çalışmayı Gerçekleştir - Kontrol Et - Eski Konumuna Getir.
9. Mor renkli sapan ile düz kaldırmada en fazla kaç kg kaldırma yapılabilir?

1000
2000
3000
4000
10. Alternatif Akım şebekelerinde kaç volt ve üzeri “Tehlikeli Gerilimdir”?

50 V
120 V
220 V
380 V
11. İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür. Bu tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Taciz
Mobbing
Şantaj
Tehdit
12. Seyyar Merdivenin duvara doğru dayama oranı nedir?


1/2
1/3
1/4
1/5
13. Yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybı” Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

Koma
Şok
Bayılma
Kriz
14. İSG Kurulları hakkında yönetmeliğe göre; çok tehlikeli iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği kurulları rutin olarak en az kaç günde bir toplanmak zorundadır?

15
30
45
60
15. Yangında zehirleme özelliği olan ve eksik yanma sonucu ortaya çıkan gaz hangisidir?

Hidrojen
Hidrojen Sulfur
Karbondioksit
Karbonmonoksit
16. “Çalışan personelin kendisini, malzemelerini bağlayacağı çekeri en az 2.200 kg olan ana veya ara bağlantı noktalarıdır.” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Ankaraj
Karabina
Lanyard
Mapa
17. Yanlış ekranlı araç kullanıma bağlı olarak el bileklerinde "Median sinirin" kanalda sıkışması sonucu ortaya çıkan sendroma ne ad verilir.

Osteoartrit tünel
Ganglion tünel
Karpal tünel
Ulnar tünel
18. Kaza ağırlığı katsayısı neyi ifade eder?

Çalışma saati ile kaza âdeti bağlantısını
Çalışma saati ile kaybedilen gün bağlantısını
Çalışma saati ile kaza olma olasılığı bağlantısını
Çalışma saati ile kaza frekansı bağlantısını
19. Soluduğumuz havadaki normal oksijen oranı …. dir. Boşluğa ne gelmelidir?

% 19,9
% 20,9
% 21,9
% 22,9
20. Oksijen tüplerinin valfleri, manometre ve diğer teçhizatı, aşağıdaki maddelerden hangisi ile temas ederse patlama olur?

Yağ
Saf su
Mazot
Tiner

T