ÇEİS Çimento Sektörü İSG Bilgi Yarışmasına katıldığınız için teşekkür ederiz.

Soruların doğru yanıtları aşağıda kırmızı olarak işaretlenmiştir. 
Bilgi yarışması sonucunuz, 25 Nisan 2019'da Fabrikanız ile paylaşılacaktır.
1)   Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları hangi grup olarak adlandırılır?

A Grubu                       
B Grubu                     
C Grubu                   
D Grubu
2)   Mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarından korunmada aşağıdakilerden hangisi önerilir?

Sık sık pozisyon değiştirmeden aynı kasların çalıştırılması
Mümkün ise aynı işte hep aynı kişilerin çalışması
İşe başlamadan önce bedensel ısınma hareketleri yapılması
Ayakta olmak yerine oturarak çalışma
3. Elle yük taşıma, itme ve çekmede uyulması gereken kurallar için verilenlerden hangisi yanlıştır?

Yük, her iki elle kavranarak kaldırılmalıdır
Yük, kaldırılırken gövdeden bir miktar uzak tutulmalıdır
Yük, gövde dik tutularak bacak kaslarından yararlanarak kaldırılmalıdır
Tek elle itme-çekmeden kaçınılmalıdır
4. Aşağıdakilerden hangisi vücut hareketliliği açısından yanlıştır?

Her gün, yürüyüş/hareket etme için özel zaman ayrılmalıdır
Yürüyüş ve hareketler mutlaka spor salonunda yapılmalıdır
Günlük hareketler, kemik erimesini azaltmada yararlıdır
Günlük hareketler, istenmeyen kolesterol seviyesini düşürmede yararlıdır
5. Aşağıdakilerden hangisi beslenme kuralları açısından yanlıştır?

Dengeli beslenmek gerekir
Sofradan çok yemeden, hatta bir miktar açlık hissederek kalkılmalıdır
Lokmaları az çiğnemek ve hızlı yemek gerekir
Kafeinli ve asitli içecekler pek tercih edilmemelidir
6. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı beslenme için doğrudur?

Yemekhanelerdeki el dezenfektanları kimyasaldır, kullanılması pek tavsiye edilmez
Günde yaklaşık 0,5 litre su içilmesi yeterlidir
Gece yatmadan 2 saat öncesinde yeme içme kesilmelidir
Her gün et tüketilmelidir
7. Bulaşıcı hastalıkların oluşmasında en önemli risk hangisidir?

El temizliğinin sağlanamaması                          
Diş fırçalanmaması
Sebzelerin iyi yıkanmaması                                
Aşı olunmaması
8. Hastalık sürecinde nasıl davranmak gerekir?

Hastalık ilerlediğinde değil başladığında doktora gidilir
Hasta olunca kendimiz ilaç başlarız, düzelmezsek doktora gideriz
Hasta olunca hemen değil, işlerimiz hafifleyince doktora gideriz
Doktora gitmeye gerek yoktur, internete bakılır, orada önerilen ilaçlar kullanılır
9. İlkyardım Yönetmeliğine göre; çok tehlikeli işyerlerinde en az kaç çalışan başına bir ilkyardımcı çalıştırma zorunluğu vardır?

Her beş çalışan için bir kişi                                              
Her on çalışan için bir kişi
Her onbeş çalışan için bir kişi                                         
Her yirmi çalışan için bir kişi
10. Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğe göre; en yüksek maruziyet eylem değeri ve maruziyet sınır değeri kaç desibeldir?

80 – 85                            
85 - 87                                   
85 - 90                 
87 - 85
11. Titreşimin elde oluşturabileceği tehlikeli, meslek hastalığı sayılan, dolaşım sistemi hastalığı nedir?

Beyaz parmak (Reynauld)                                
Egzama                   
Ürtiker                                                           
Tetik parmak
12. Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?

Burun içine peçete ya da pamukla tampon yapmak
Kazazedenin başını geriye yatırmak
Kazazedeyi sırtüstü yatırmak
Oturur pozisyonda burun kanatlarına baskı uygulamak
13. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi hastalıklarından korunmada yanlıştır?

Kızartma veya tava ile pişirme usulü yerine ızgara, haşlama, buğulama tercih edilmeli
Çay, çorba gibi içecekler pişer pişmez sıcak olarak tüketilmeli
Bol posalı gıdalar tercih edilmeli
Şeker, nişasta ve beyaz un yerine meyve, sebze ve öğütülmüş tahıllar tercih edilmeli
14.  Ergonomi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Ergonomi, insan ile kullandığı donanım ve çalışma ortamı arasındaki ilişkileri bilimsel olarak inceleyerek uygulama alanına aktaran disiplinler arası bir bilim dalıdır

 "İşbilim" olarak da bilinen ergonomi; insan, makine ve işin birbirleriyle en iyi şekilde uyumlaştırılması amacıyla, insanın fizyolojik, biyolojik, anatomik ve diğer özelliklerini inceler

Ergonomi, işyeri şartlarını ve iş taleplerini üretim kapasitelerine uygun hale getirme bilimidir

Ergonomi prensipleri çalışan ve işyeri arasındaki uyumu artırmak için kullanılır
15. Aşağıdakilerden hangisi gıda zehirlenmesinin sık nedenlerinden birisidir?

Su sebillerinden su içmek                        
Et tüketmek
Sebzeleri sirkeli suyla yıkamak    
Buzluktan çıkarılan gıdaları tekrar dondurup kullanmak
16. Kalp ve damar hastalıklarından korunmada aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Düzenli egzersiz ve spor yapmak
Tuzlu yemek
Margarin ve yanmış yağlardan uzak durmak
Obez olmamak
17. Yeterli ve dengeli beslenmeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Günlük yemeklerle alınan toplam kalori miktarı, ihtiyaç duyulan kadar olmalıdır; az veya çok değil
Bedenen yorulan, ağır iş yapan bir kişiyle, sabit oturup çalışan kişinin kalori ihtiyacı aynı değildir
Yemek seçilmemelidir, yediğimiz yemekler çeşitli besin öğelerini dengeli bir şekilde içermelidir
Karbonhidrat günlük beslenmeden tamamen çıkarılmalıdır
18. Güvenlik bilgi formu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Üretici tarafından hazırlanır
Ürünün kimyasal bileşimi ve varsa bileşimindeki tehlikeli ve sağlığa zararlı maddeler hakkında bilgi verir
Ürünün işyerindeki mevcut miktarı ve kullanım oranı hakkında bilgi verir
Ürünün kullanımı esnasında doğabilecek kazalar durumunda alınacak ilk yardım önlemleri hakkında bilgi içerir
19. Fiziki yapısı ve biyolojik etkisi bakımından değerlendirildiğinde silis, asbest, talk gibi tozlar aşağıdaki toz sınıflarından hangisine girer?

Fibrojenik                      
İnert                           
Organik                      
Alerjik
20. En sık görülen meslek hastalıkları, vücudun hangi organlarına/sistemine aittir?

Kas-iskelet
İşitme
Solunum
Cilt

T