Bölüm 1

Değerli Öğrencilerimiz;

Almış olduğunuz dersle ve dersi veren öğretim elemanıyla ilgili görüş ve önerilerinizi samimi bir şekilde belirtmeniz, derslerin işlenişi, öğretim elemanlarının kendilerini geliştirmeleri ve sizlere sağlanacak katkıların arttırılması açılarından önemlidir. Hiç bir şekilde kimlik bilgileriniz, dersini ve kendisini değerlendirdiğiniz öğretim elemanı tarafından görülmeyecektir. Ankete katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Lütfen aşağıdaki soruları, size en uygun seçeneği işaretleyerek veya gerektiğinde yazarak yanıtlayınız.

Question Title

* 1. Cinsiyetiniz?

Question Title

* 6. Aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katıldığınızı, hakkında değerlendirme yaptığınız dersi düşünerek yanıtlayınız. Eğer değerlendirme yaptığınız kriter (ödev gibi)  derste mevcut değilse, uygulanamaz seçeneğini işaretleyiniz.

  Çok Kötü Kötü Orta İyi Çok İyi Uygulanamaz
Dönem başında dersin amacının ve içeriğinin açıkça belirtilmesi.
Dersin içeriğinin, dersin hedefleriyle uyumluluğu.
Dersin güncel örneklerle desteklenmesi.
Dersin, bölümdeki diğer derslere göre yararlılığı.
Dersle ilgili kaynaklara ulaşma imkanı.
Ders kaynaklarının (varsa) dersin amacına uygunluğu.
Verilen ödevlerin (varsa) derse katkısı.
Verilen ödevlerin kişisel gelişimime (bilgi ve beceri olarak) katkısı.
Sınavlardaki soruların, dersle uyumluluğu.
Sınavlardaki soruların açık ve anlaşılabilir olması.
Derste güncel örneklere yer verilmesi.
Dersin haftalık süresi.

Question Title

* 7. Dersle İlgili Görüş ve Önerilerinizi Aşağıya Yazabilirsiniz.

Question Title

* 8. Aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katıldığınızı, dersi veren öğretim elemanını düşünürek yanıtlayınız. Eğer değerlendirme yaptığınız kriter (dersin yardımcı öğretim elemanı gibi) derste mevcut değilse, uygulanamaz seçeneğini işaretleyiniz.

  Çok Kötü Kötü Orta İyi Çok İyi Uygulanamaz
Derslere düzenli gelmesi.
Derslere hazırlıklı gelmesi.
Dersi anlatımı.
Öğrencileri derse katılıma özendirmesi.
Dersle ilgili sorulara cevap verme yetkinliği.
Öğrencilerle iletişimi.
Dersin süresini etkin kullanması.
Derslerde anlaşılabilir bir dil kullanması.
Soru ve eleştirilere açık olması.
Sınıf içi hakimiyeti.
Öğrenciler arasında farklılık gözetmeksizin herkese soru sorma ve/veya cevap verme hakkı tanıması.
Sınavları ve ödevleri objektif bir şekilde değerlendirmesi.
Ders saatleri dışında erişilebilirliği.
E-Posta ve/veya OBS mesajlarına cevap vermesi.
Soru ve eleştirileri memnuniyetle karşılaması.
Dersin yardımcı öğretim elemanının (varsa) performansı.

Question Title

* 9. Öğretim Elemanıyla İlgili Görüş ve Önerilerinizi Aşağıya Yazabilirsiniz.

Sorularımızı yanıtlamak için harcadığınız zaman ve emek dolayısıyla teşekkür ederiz. Lütfen aşağıdaki 'Gönder' butonunu kullanarak anketi tamamlayınız.

T