Sayın Yetkili,

Odamız tarafından periyodik olarak gönderilen, Covid-19 nedeniyle etkilenen Kocaeli imalat sanayinin durumunu belirlemek ve sonuçlarını ilgili Kamu kurumlarına iletmek için "Kocaeli İmalat Sanayi Durum Tespiti Anketi" aşağıda sunulmaktadır.

İlgilerinizi ve anketin en geç 23 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar gönderilmesini rica eder, saygılar sunarız.

KOCAELİ SANAYİ ODASI

Question Title

* 1. İletişim Bilgileriniz

Question Title

* 2. Firmanız aşağıdaki sektörlerden hangisinde faaliyet göstermektedir?

KAPASİTE KULLANIMI

Question Title

* 3. 1 - 15 Eylül 2020 tarihleri arasında kapasite kullanım oranınız nedir? (Yüzde olarak %)

Question Title

* 4. 1 - 15 Ekim 2020 tarihleri arasında kapasite kullanım oranına ilişkin öngörünüz nedir? (Yüzde olarak %)

Question Title

* 5. Ekim ayı tamamına ilişkin tahmini kapasite kullanım oranınız nedir? (Yüzde olarak %)

Aşağıdaki sorular, bir önceki ay ile kıyaslamalı olarak cevaplandırılacaktır.

Question Title

* 6. Ekim ayı kapasite kullanım oranınız bir önceki aya göre;

Question Title

* 7. Ekim ayında istihdam durumunuz

SİPARİŞLER

Question Title

* 8. Kasım ayında alınan iç sipariş miktarınız

Question Title

* 9. İhracat yapıyorsanız; Kasım ayında alınan dış piyasa sipariş miktarınız;

T