Question Title

* 1. Elif'in marka bilinirliğini değerlendiriniz.

  Çok iyi bilinir İyi bilinir Bilinir Az bilinir Çok az bilinir
Elif'in Marka Bilinirliği

Question Title

* 2. Elif’in şirket (marka) imajını güvenilir marka tanımına göre değerlendiriniz.

  Tam anlamıyla güvenilir Çok güvenilir Güvenilir Az güvenilir Güvenilmez
Elif'in Marka İmajı

Question Title

* 3. Bulunduğunuz pazardaki değişim ve yeniliklere uyum açısından Elif’i değerlendiriniz.

  Pazara Yenilik Getiren Çok Hızlı Uyum Sağlayan Uyum Sağlayan Trendi Geriden Takip Eden Yavaş 
Elif Değişim ve Yeniliklere Uyum

Question Title

* 4. Aşağıdaki ifadeleri Elif markasına uygunluk derecesine göre sıralayınız.

  5 (En Uygun / Alakalı) 4 3 2 1 (En Az Uygun / Alakalı)
Kalite Odaklı
Güvenilir
Global
Teknolojik / İnovatif
Çevreci

Question Title

* 5. Elif’in taleplerinize cevap verememe durumu daha önce oluştuysa nedeni nelerdir?

Question Title

* 6. Elif’in satış öncesi ve sonrası ziyaret frekansı sizce yeterli midir ? Lütfen en düşük puan 1, en yüksek puan 5 olacak şekilde değerlendiriniz.

  5 4 3 2 1
Satış
ARGE
Teknik Servis

Question Title

* 7. Tüm çalışma süreçlerinde Elif ekibinin kişisel iletişim başarısını en düşük puan 1, en yüksek puan 5 olacak şekilde değerlendiriniz.

  5 4 3 2 1
Kişisel İletişim Başarısı

Question Title

* 8. Elif Ekibi’ne herhangi bir konuda e-posta, telefon vb. yollarla ulaşmak istediğinizde Elif Ekibi ile iletişime geçmeniz ortalama ne kadar sürer?

  0-1 saat 2-6 saat 7-12 saat 13-24 saat 2 gün veya daha fazla
Elif Ekibi'nin İletişime Geçme Süresi

Question Title

* 9. Elif’in satış öncesi teknik servis hızını en düşük puan 1, en yüksek puan 5 olacak şekilde değerlendiriniz.

  5 4 3 2 1
Satış Öncesi Teknik Servis Hızı

Question Title

* 10. Elif’in satış sonrası teknik servis hızını en düşük puan 1, en yüksek puan 5 olacak şekilde değerlendiriniz.

  5 4 3 2 1
Satış Sonrası Teknik Servis Hızı

Question Title

* 11. Elif’e bir şikayet iletildiğinde, Elif’in konu ile ilgilenmeye başlama hızını değerlendiriniz.

  0-6 Saat 6-12 Saat 13-24 Saat 2-4 Gün 5 Gün veya daha fazla
Şikayetlerle İlgilenmeye Başlama Hızı

Question Title

* 12. Elif’in şikayetleri sonuçlandırma/çözme hızını değerlendiriniz.

  Çok Hızlı Hızlı Ortalama Yavaş Çok Yavaş
Şikayetleri Sonuçlandırma/Çözme Hızı

Question Title

* 13. Elif'le yaşadığınız müşteri deneyimi ile ilgili eklemek istediğiniz başka bir konu var ise lütfen bizimle paylaşınız.

T