Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu, önceki dönemde gerçekleştirilen çalışmalar ve Türkiye’deki iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma alanındaki öncelik ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 2019 – 2022 dönemi çalışma alanlarını belirlemiştir.

Belirlenen öncelikler ve hedefler doğrultusunda, “Kadının Güçlenmesi” ve “Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans” çalışma gruplarının vizyon ve misyonları güncellenmiş, bu çalışma gruplarının adları “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Sürdürülebilir Finans” olarak değiştirilmiştir. Bu iki çalışma alanının yanı sıra “Çevre” ve “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” adında iki yeni çalışma grubu kurulmuştur.

Mevcut çalışma gruplarındaki güncellemeler ve yeni çalışma gruplarının eklenmesi sebebiyle tüm çalışma grubu listeleri yeniden oluşturulacaktır. İlgili çalışma grubuna ilişkin her türlü bilgilendirme, duyuru ve davet bu form üzerinden oluşturulan yeni listelerde yer alan temsilcilere iletilecektir.

İlgili çalışma grubu veya gruplarında kurumunuzu temsilen yer almak için başvuru formunu doldurmanızı rica ederiz:

- Başvuru formunda yer alan çalışma gruplarından şirketinizin yer almak istediği herhangi bir çalışma grubunu seçebilirsiniz.

- Her bir çalışma grubu için şirketinizden birden fazla kişiyi temsilci olarak gösterebilir veya linki şirketinizden ilgili kişilere doldurmaları için iletebilirsiniz.
 
10% of survey complete.

T