Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) bir UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki öncü kuruluşlardan UN Women onlarca yıllık tecrübesini, dünyanın en büyük sürdürülebilirlik girişimi olan UN Global Compact ile bu ortak inisiyatifte buluşturmaktadır.

UN Women ve UN Global Compact, Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)’nin bir “toplumsal cinsiyet merceği” olarak, kadınların ekonomik yaşamın her alanında ve her seviyesinde var olmaları yönünde gayret gösteren kişi ve kurumlara ilham kaynağı olması ve bu alanda yapılan çalışmaların kuvvetlendirilmesi için çalışır.

Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu, özel sektörü toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin çalışmalarında desteklemek üzere Global Compact Türkiye öncülüğünde oluşturulmuş, özel sektör, sivil toplum, akademi, kamu kurumları ve BM birimlerinin temsilcilerinden oluşan bir yapıdır. Çalışma Grubu, şirketlerin WEPs uygulanmalarını desteklemek için daha önce Kadının Güçlenmesi Prensipleri Uygulama Rehberi’ni geliştirmiştir.

Bu anket, Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu tarafından 2018 yılında geliştirilmiş olup, Türkiye’deki şirketlerin kadının güçlenmesi konusunda temel performans göstergeleri üzerinden durum tespitlerini yapmayı hedeflemektedir.

Anket, bu alanda istatistiki bilgi toplamayı ve şirketlerin kadının güçlenmesi konusundaki politikalarını gözden geçirmelerini teşvik etmeyi hedeflemektedir. Bu anket üzerinden toplanan veri toplulaştırılarak Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu ile paylaşılacaktır.  Anketin her yıl tekrarlanması ve şirketlerdeki durumun düzenli olarak izlenmesi planlanmaktadır.

Bu anket hakkındaki soru ve görüşleriniz için info@globalcompactturkiye.org adresine ulaşabilirsiniz.

T