1. Bilgilendirme

Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı, daha yaşanabilir bir dünya için sorumluluklarımızın ortak olduğu bilinciyle, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 12. maddesi olan "Sorumlu Üretim ve Tüketim" yaklaşımında Zer'in çözüm ortaklarının ürettiği fikirleri ve kurum içinde uygulamış oldukları iyileştirme projelerini değerlendirip ödüllendirmeyi ve bu projelerin Zer’in ekosisteminde yayılımını artırarak etki alanını genişletmeyi amaçlıyor.
 
Programa iki ayrı kategoride başvuruda bulunabilirsiniz:

1. Çok iyi bir fikriniz varsa ancak daha uygulamaya koyamadıysanız “Hayalimiz Benzer Fikir Aşaması”

2. Şirketinizin çatısı altında “Sorumlu Tüketim ve Üretim” yaklaşımı ile uygulamaya koymuş olduğunuz bir projeniz varsa “Hayalimiz Benzer Proje Uygulaması”

Başvuru için resmi Zer tedarikçisi olmanız ve proje ekibinizde Y kuşağı bir temsilcinizin olması yeterli.

Başvurunuzun ardından projeniz Hayalimiz Benzer Seçici Kurulu tafarından değerlendirmeye alınacak. Projeniz ile ilgili detay bilginin gerekmesi durumunda Zer proje elçileri sizinle iletişime geçecek.

Başvuru formunu doldururken gerekli olabilecek bilgiler: 
  • Şirket bilgileri: Şirketinizin adı, şirket temsilcisi, sektör, kadın-erkek ve Y kuşağı çalışan sayısı
  • Proje künyesi: Projenin adı, Y kuşağı proje elçisi, proje ekibi, proje kategorisi 
  • Proje tanımı: Projenin amacı, kapsamı, proje planı
  • Proje araçları: Kaynak planlaması, ölçümleme, gelecek hedefleri ve karşılaşılabilecek engeller
Başvuru formunu yarıda bırakmanız durumunda yanıtlarınız kaydedilmemiş olacağından, formu doldurmaya başladığınızda kapatmamanızı rica ederiz. 

Hayalimiz Benzer ile ilgili sorularınız ve talepleriniz için hayalimizbenzer@koczer.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.
 
 
 
14% of survey complete.

T