IAB TR olarak şirketlerin internet kullanımına, dijitalleşmeye bakış açısını ve beklentilerini anlamak amacıyla bir anket hazırladık. Anketimizi doldurarak bu alandaki ihtiyaçları karşılamak için yapacağımız çalışmaları yönlendirirseniz mutlu oluruz.

T