PROJE BAŞVURUSUNDA BENİ NELER BEKLİYOR?

Aşağıda kısa başlıklar halinde bazı hususları ANKET ÖNCESİNDE hatırlatmak istiyoruz:

Bu Çağrıda:
·        Ortaklı proje başvurusu yapılmalı
·        Müşteri Kuruluş ile Tedarikçi kuruluş arasında işbirliği sözleşmesi imzalanmalı
·        Başvuru Formun eksiksiz doldurulmalı (Ticarileşme yol haritası ve Ekonomik fizibilite ile)
·        Hibe destek oranına DİKKAT edilmeli
        %40 Müşteri Kuruluş (bu tutar için hibe desteği bulunmuyor)
        %40 TÜBİTAK
        %20 Tedarikçi Kuruluş
·        Rapor gönderim tarihlerine dikkat edilmeli
·        İzleme süreci takip edilmeli
·        Kapanış raporundaki TÜBİTAK beklentileri en baştan çok iyi bilinmeli


PROJE SÜRECİ NASIL GELİŞECEK?

Başvuru

·        Her projede 2 aşamalı süreç tanımlanmalı (Ar-Ge Süreci ve Ticarileştirme Süreci)
·        En az 1 Müşteri Kuruluş en az 1 Tedarikçi Kuruluş ile sözleşme imzalanması ve proje dosyası hazırlığı
·        Başvuru dosyasının hazırlığı ve TUBITAK’a iletilmesi

Projenin Uygulanması

·        Tedarikçi Kuruluşun çalışmalara başlaması
·        Dönem sonu raporların Müşteri Kuruluş onayına sunulması
·        Ödeme sonrası TUBİTAK ile rapor paylaşımının yapılması
·        Ar-Ge süreci sonu ticarileşme sürecinin başlaması
·        Ticarileşme süreci izleme raporlarının hazırlanması – Müşteri Kuruluş tarafından
·        Proje kapanışı

Ödeme
·        Tedarikçi kuruluşun Ar-Ge çalışmalarını kendi bütçesinden karşılayarak başlatması
·        Müşteri Kuruluş kontrolü ve giderlerin %40 kadarını NAKİT olarak Tedarikçi Kuruluş’a ödenmesi
·        TUBITAK denetimi sonrası uygunluğa göre %40 kadarının Tedarikçi Kuruluş’a ödenmesi

 
ÇAĞRI TAKVİMİ NASIL?

Açılış                             : 14 Mayıs 2020
Ön Kayıt (son tarih)      : 17 Ağustos 2020
Başvuruların Alınması  : 15 Haziran  (açıldı) - 31 Ağustos 2020

 
ÖNEMLİ DİĞER NOTLAR

·        Tüm süreç boyunca TÜBİTAK muhatabı sadece Müşteri Kuruluş olacak
·        Projenin yürütülmesi ve harcamalar konusundaki denetim Müşteri Kuruluş üzerinde olacak
·        Projede sadece Tedarikçi Kuruluş Ar-Ge giderleri desteklenecek
·        Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olmalı
·        Ar-Ge Süreci (max 24 ay) ile Ticarileştirme Süreci (max 24 ay) toplamı en fazla 48 ay olabilir
·        Bütçe üst limiti 2.500.000 TL – ön ödeme yapılmıyor
·        Sektör sınırı bulunmuyor


Question Title

* 1. İletişim Bilgileriniz

Question Title

* 2. TÜBİTAK, Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı için başvuru yapmayı düşünüyor musunuz?

0 / 10 yanıtlandı
 

T